attēls

2018. gada 14. jūnijā Slimību profilakses un kontroles centrā (turpmāk – SPKC) notika HIV profilakses punktu ikgadējā sanāksme, kurā piedalījās HIV profilakses darba koordinatori un pārstāvji no 17 Latvijas pašvaldībām.

Sanāksmes laikā tika apspriesti iepriekšējā gadā darba rezultāti, kā arī citi aktuāli jautājumi, kas skar HIV un ar to saistīto infekciju profilakses jomu.

HIV profilakses tīkla darbības rādītāji par 2017. gadu liecina, ka HIV profilakses punktu darbs ir vērtējams kā stabils ar tendenci palielināties sniegto pakalpojumu rādītājiem. 2017. gadā darbu uzsāka jauna mobilā vienība Rīgā un Pierīgā, kā arī tika atvērts HIV profilakses punkts Daugavpilī.

Izsniegto šļirču un prezervatīvu, kā arī savākto šļirču skaits pagājušajā gadā ir palielinājies. HIV profilakses punktos injicējamo narkotiku lietotājiem 2017. gadā izsniedza 833 000 šļirces, kas ir divas reizes vairāk nekā 2014. gadā.

Svarīgi, ka uz vienu injicējamo narkotiku lietotāju gadā ir izsniegtas 108 šļirces, kas ir uzskatāms par būtisku sasniegumu. Pirmo reizi, kopš Latvijā tiek īstenota šļirču apmaiņas programma (t.i. kopš 1997. gada), šis rādītājs ir pārsniedzis atzīmi “100”. Saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) ieteikumiem, 100 – 200 izsniegtu šļirču uz vienu injicējamo narkotiku lietotāju gadā ir uzskatāms par vidēju rādītāju, savukārt vairāk nekā 200 šļirču – par augstu rādītāju. Ir svarīgi izdalīt pēc iespējas vairāk šļirču, lai mazinātu HIV infekcijas un to saistīto infekciju izplatību personu, kuras injicē narkotiskās vielas, vidū – un arī visā sabiedrībā kopumā.

2017. gadā ir veikts arī visvairāk eksprestestu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Piemēram, pagājušajā gadā ir veikti divreiz vairāk eksprestestu, nekā 2014. gadā. Savukārt konsultācijas HIV profilakses punktos ir sniegtas uz pusi vairāk nekā 2014. gadā.

SPKC turpina piedalīties Eiropas Komisijas projektā “Vienotā rīcība HIV un pavadošo infekciju profilaksē un kaitējuma mazināšanā”, kura ietvaros HIV profilakses punktu darbiniekiem tiek nodrošinātas apmācības, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni un izglītojoši materiāli.

Latvijā HIV profilakses tīkls darbojas kopš 1997. gada, bet SPKC par šī tīkla koordinēšanu atbild kopš 2013. gada. Vairāk par HIV profilakses punktiem un to pakalpojumiem var lasīt

attēls

attēls

attēls