NVPT aktualitātes
Attēls

2023. gada 27. un 28. decembrī viesnīcā “Rixwell Elefant Hotel” notika divu dienu seminārs par sabiedrības veselības jautājumiem. Semināra mērķis bija informēt Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) pārstāvjus un Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinatorus, kā arī citus pašvaldībā strādājošus speciālistus par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” īstenotajām aktivitātēm.

Seminārā piedalījās 75 dalībnieki, kuriem bija iespēja iepazīties ar pētījumu rezultātiem par iedzīvotāju veselību ietekmējošiem paradumiem, seksuālo un reproduktīvo veselību, iedzīvotāju izpratni par pārtikas ilgtspēju, kā arī par psihisko traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijā. Seminārā ar labās prakses piemēriem veselības veicināšanas aktivitātēs iepazīstināja Ādažu novada pašvaldības pārstāve Annija Dukāte, bet par profesionālo izdegšanu un konfliktu risināšanu stāstīja klīniskā psiholoģe Elīna Seleviča.

 Semināra noslēgumā dalībnieki tika iepazīstināti ar četru Veselības ministrijas (VM) 2022. un 2023. gadā īstenoto kampaņu (tēmas: uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība, bērnu traumatisms, ņirgāšanās profilakse) rezultātiem.

Dalībnieki saņēma VM un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātos informatīvos materiālus par veselības veicināšanas tēmām.

Novērtējot semināru, visi dalībnieki atzina, ka tas tika noorganizēts kvalitatīvi. Vairāk kā 90% no dalībniekiem pilnībā piekrita tam, ka iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas būs noderīgas profesionālā darbā. Viena no pašvaldības pārstāvēm atzina, ka “noteikti tās palīdzēs veidot veselības veicināšanas pasākumus pašvaldībā”, bet cita dalībniece atzina, ka “Jūs iedvesmojāt un uzdrošinājāt rīkoties, pilnveidoties, iesaistīt sevi un citus dzīvesveida pārmaiņā sabiedrības labad.”

Semināru organizēja SPKC kā sadarbības partneris VM īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).