NVPT aktualitātes
attēls

20. septembrī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) rīkoja ikgadējo praktisko semināru Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) dalībniekiem. Semināra “Veselīgi cilvēki. Veselīgas vietas” mērķis bija sniegt zināšanas par vides ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī apgūt jauna vides novērtēšanas instrumenta “Apdzīvoto vietu standarts” (Place Standard) izmantošanu. Semināra dalībniekiem bija iespēja praktiski to izmēģināt, novērtējot Ogres pilsētas vidi – gan no kājām gājēju, gan no velo braucēju skatupunkta. Seminārā piedalījās 32 NVPT pārstāvji no 20 pašvaldībām.

Veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labas prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos. Šobrīd NVPT ir iestājušās 112 pašvaldības.

Semināra laikā Rīgas Stradiņa universitātes docente, profesionālās bakalauru studiju programmas “Sabiedrības veselība” vadītāja Lauma Spriņģe uzstājās ar prezentāciju “Dzīves vides ietekme uz iedzīvotāju veselību”, sniedzot zinātniski pamatotu informāciju par vides ietekmi uz cilvēka veselību. Savukārt SPKC Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane iepazīstināja ar Skotijā izstrādātu vides novērtēšanas rīku “Apdzīvoto vietu standarts”, ko dalībnieki izmēģināja praktiski. Rīgas Domes Labklājības departamenta pārstāve Inese Upelniece dalījās pieredzē minētā instrumenta pilotēšanā Rīgā.

Pateicamies visiem NVPT dalībniekiem par piedalīšanos seminārā, kā arī lektoriem par vērtīgām un izglītojošām lekcijām! Īpašs paldies Oveselība komandai un Ogres novada pašvaldībai!

Vairāk par Latvijas Nacionālo Veselīgo pašvaldību tīklu lasiet:

attēls