Kam jāievēro pašizolācija?

Ja atgriezies/iebrauc Latvijā no valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī.

No kurām valstīm atgriežoties jāievēro pašizolācija?

Valstu saraksts pieejams Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļa vietnē. Pie katras valsts ir norādīts, vai atgriežoties jāievēro pašizolācija.

Kur man jāievēro pašizolācija?

Pašizizolācija jāievēro dzīves vietā vai citā uzturēšanās vietā.

Cik ilgi jāievēro pāsizolācija?

Pašizolācija jāievēro 14 dienas kopš izbraukšanas no attiecīgās valsts.

Kas man jādara pašizolācijas laikā?

  • jāuzturas pašizolācijas vietā, nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem (neuzņem viesus, nedodies ciemos, uz darbu, sabiedriskām vietām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);
  • novēro veselības stāvokli, no rīta un vakarā mēri ķermeņa temperatūru;
  • ja parādās klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums, nekavējoties sazinies ar ārstu;

Vai varu veikt Covid-19 testu?

Šim nolūkam tev jāzvana uz tālruni 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00-12:00.

! Testa veikšana neatbrīvo tevi no 14.dienu pašizolācijas ievērošanas.