Kam jāievēro pašizolācija?

Ja atgriezies/iebrauc Latvijā no valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī.

No kurām valstīm atgriežoties jāievēro pašizolācija?

Valstu saraksts pieejams Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļa vietnē. Pie katras valsts ir norādīts, vai atgriežoties jāievēro pašizolācija.

Kur man jāievēro pašizolācija?

Pašizizolācija jāievēro dzīves vietā vai citā uzturēšanās vietā.

Cik ilgi jāievēro pāsizolācija?

Pašizolācija jāievēro 10 dienas kopš izbraukšanas no attiecīgās valsts.

Papildus nosacījumi attiecināti uz personām, kuras ir nodarbinātas ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās un izglītības iestādēs un kuras ir tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, piemēram, ārsti, kuri sniedz palīdzību pacientam, vai skolotāji, kuri strādā ar bērniem. Šiem cilvēkiem 8.dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas būs jāveic Covid-19 tests. Ja tests būs negatīvs, tad personas 11.dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas varēs atgriezties darbā klātienē. Ja persona nevēlēsies testu veikt, tad pašizolācijas ilgums saglabāsies iepriekšējais – 14 dienas.

Kas man jādara pašizolācijas laikā?

  • jāuzturas pašizolācijas vietā, nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem (neuzņem viesus, nedodies ciemos, uz darbu, sabiedriskām vietām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);
  • novēro veselības stāvokli, no rīta un vakarā mēri ķermeņa temperatūru;
  • ja parādās klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums, nekavējoties sazinies ar ārstu;
  • mājinieki var turpināt savas ikdienas gaitas.

Vai varu veikt Covid-19 testu?

Šim nolūkam tev jāzvana uz tālruni 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00-12:00.

! Testa veikšana neatbrīvo tevi no 10 dienu pašizolācijas ievērošanas.