07.03.2016, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) atkārtoti lūdz pievērst Jūsu uzmanību difterijas profilaksei, jo saslimstība ar difteriju Latvijā jau vairākus gadus ir pati augstākā Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstu vidū. Laika posmā no 2010. gada līdz 2014. gadam no visiem 130 ES un EEZ valstīs reģistrētajiem laboratoriski apstiprinātajiem difterijas gadījumiem 43 (33%) gadījumi jeb katrs trešais difterijas slimnieks tika reģistrēts Latvijā.

Saskaņā ar SPKC epidemioloģiskās uzraudzības datiem laikā no 2011. gada līdz 2015. gadam reģistrēts 51 difterijas saslimšanas gadījums, no kuriem trīs beigušies letāli, kā arī 16 Corynebacterium diphtheriae toksigēnā celma nēsāšanas gadījumi. Laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam tika novērota pat difterijas saslimšanas gadījumu pieauguma tendence (no diviem gadījumiem 2010. gadā līdz 14 gadījumiem 2013. gadā). Lai arī kopš 2014. gada difterijas gadījumu skaits mazinās, saslimstības samazināšanās nav tik izteikta kā tās straujais pieaugums.

Difterijas gadījumu skaits Latvijā 2011.-2015. gadā[1]

Gads

 

2011. g.

 

2012. g.

 

2013. g.

 

2014. g.

 

2015. g.

 

Kopā

 

Gadījumu skaits kopā

6

 

8

 

14

 

13

 

10

 

51

 

t.sk. bērniem

0

 

3

 

7

 

2

 

4

 

16 (31,4%)

 

Nelabvēlīgā difterijas epidemioloģiskā situācija liecina, ka vakcinācijas aptvere īpaši pieaugušo un pusaudžu vidū nav pietiekama un turpinās difterijas izraisītāja cirkulācija iedzīvotāju vidū. Vakcinācijas aptvere pret difteriju un stingumkrampjiem teju visās iedzīvotāju vecuma grupās arī 2015. gadā bijusi zemāka par izvirzīto mērķa līmeni.

SPKC aicina Jūs pievērst uzmanību difterijas profilaksei (vakcinācijai) un atgādina, ka saskaņā ar Ministra kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”[2] 16. punktu, 26.punktu, 26.3., 27.2. un 27.3. apakšpunktu ārstniecības personai ir šādi pienākumi:

- apzināt vakcinācijas statusu tā aprūpē reģistrētajiem pacientiem;

- laikus informēt pacientus par vakcinācijas nepieciešamību, t.sk. rakstiski informēt par laiku, kad nepieciešams atkārtoti vakcinēties;

- vizītes laikā veikt pacientam visas nepieciešamās un atbilstoši veselības stāvoklim iespējamās vakcinācijas saskaņā ar vakcinācijas kalendāru;

- skaidrot pacientiem vakcinācijas nozīmi;

- nodrošināt vakcinācijas pēctecības uzraudzību.

Aicinām atbilstoši plānot vakcīnas daudzumu un veikt vakcīnu pasūtījumu, ņemot vērā minēto noteikumu 10. punkta prasības.

Atgādinām arī, ka ārstniecības personas un ārstniecības iestāžu apkalpojošais personāls pieder riska grupai, kas pret difteriju vakcinējams katrus 5-9 gadus pēc pēdējās balstvakcinācijas. Ņemot vērā ādas difterijas formas gadījuma skaita piegumu Latvijā (10 gadījumi pēdējo piecu gadu laikā), minētais īpaši attiecas uz tiem ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kuri aprūpē pacientus ar brūcēm.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka SPKC tīmekļa vietnes sadaļā "Informatīvie izdevumi" ir pieejami informatīvie materiāli par difteriju un tās profilaksi, kas paredzēti iedzīvotājiem. Izglītojušos materiālus pacientiem Jūs var saņemt arī drukātā formā SPKC, iepriekš sazinoties ar SKPC Veselības veicināšanas departamenta sabiedrības veselības analītiķi Kristīni Šicu, tālrunis: 67387615, elektroniskais pasts: kristine.sica@spkc.gov.lv.

 


[1] Dati pieejami – SPKC Infekcijas slimību statistika

[2] Ministra kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumi Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”: http://likumi.lv/doc.php?id=11215

Pārskats par difterijas izplatību 2011. - 2015. gadā Latvijā un ieteikumi difterijas profilaksei