DNL izsniedz šādos gadījumos:

  • Pieaugušajam sakarā ar slimību (tajā skaitā ar Covid – 19 izraisītu slimību) vai traumu.
  • SPKC epidemiologs noteicis cilvēku kā kontaktpersonu un nepieciešama izolācijas karantīnas laikā.(SPKC epidemiologu noteiktas kontaktpersonas mājas karantīnu var pārtraukt ātrāk, ja 10. dienā Covid-19 tests ir negatīvs).
  • Slima bērna kopšanai bērna saslimšanas gadījumā.
  • Slima bērna kopšanai, ja SPKC epidemiologs noteicis bērnu kā kontaktpersonu.
  • Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” noteiktajos citos gadījumos, piemēram, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.
Ja veselības stāvoklis ļauj pildīt darba pienākumus

Epidemiologa noteikta kontaktpersona var neņemt darbnespējas lapu karantīnas gadījumā, ja viņa veselības stāvoklis ļauj pildīt darba pienākumus un ar darba devēju ir vienošanās par attālinātu darbu no mājām. Par to jāinformē ģimenes ārsts. Vienlaikus nav pieļaujama situācija, ka ir atvērta darbnespējas lapa un cilvēks turpina pildīt savus darba pienākumus, par to saņemot algu.

Informācija ārstiem!

Saskaņā ar likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu noteikto (likuma 41.pants), personām sakarā ar apstiprinātu saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā, ko noteicis SPKC, no pirmās dienas izrakstāma darbnespējas lapa B (joprojām ar cēloņa norādi “ Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)”). Šādi darbnespējas lapas B izrakstīšanas nosacījumi ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim