Par ārkārtas situāciju tiek uzskatīta tāda situācija, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi vai arī tāda situācija, kas jau ir izsaukusi dzīvības zaudējumu, nodarījusi kaitējumu cilvēka veselībai, ir bojājusi īpašumu vai kaitējusi videi.

Ārkārtas situācija var iestāties, ja:

 • ārstniecības iestādēs, pašvaldību administratīvajās teritorijās vai valstī tūlītēji pieejamo medicīnisko resursu apjoms neatbilst esošam vai prognozējamam cietušo vai saslimušo skaitam;
 • rodas infekcijas slimību uzliesmojumi vai pastāv to rašanās draudi ar ievērojamu vai grūti kontrolējamu izplatīšanās potenciālu. Tie var būt notikumi vai draudi ar veselībai kaitīgu bioloģisku, ķīmisku vai fizikālu faktoru iedarbību uz iedzīvotāju, kur nepieciešama pastiprināta veselības aizsardzības pasākumu veikšana un saskaņota iesaistīto institūciju rīcība.

Informācija sagatavota, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta materiālus par ārkārtas situācijām. Plašāk lasiet http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/katastrofu_medicina/arkartas_situacijas/

Gadījumā, ja operatīvajiem dienestiem ārkārtas situācijā nepieciešams sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), lūdzam izmantot šādus kontakttālruņus:

 • darba dienās, SPKC darba laikā (no 8:30 līdz 17:00) lūdzam zvanīt uz telefona numuru 67271738.
 • ārpus SPKC darba laika, no plkst. 17:00 līdz 08:30, kā arī svētku un atpūtas dienās, iespējams sazināties ar dežūrējošo sabiedrības veselības organizatoru, zvanot pa mobilo tālruni 28343552.

Jāatceras, ka tīši izraisītu bioloģisku vielu izplatības gadījumā nevar būt vienotas universālas vadlīnijas rīcībai jebkurā situācijā. Svarīgi ir atcerēties vispārējos ieteikumus rīcībai, lai ikviens varētu aizsargāt sevi un līdzcilvēkus ārkārtas situācijā, atvieglojot arī palīdzības dienestu darbu.

Tāpat jāatceras, ka ne visi saņemtie sūtījumi jāsaista ar bioterorisma draudiem, jo bioloģiskais terorisms var tikt definēts kā bioloģiska aģenta tīša izplatīšana ar nolūku izraisīt daudzu cilvēku saslimšanu un nāvi, radīt sabiedrībā apjukumu, paniku un bailes.

Ārkārtas situācijā valsts un vietējās institūcijas sniegs precizētu informāciju, bet palīdzības un drošības dienesti noteiks situācijai atbilstošu rīcību. Iedzīvotājiem ir jāzina, kā rīkoties, ja tiek izziņota trauksme (radio, televīzija, skaļruņi), tāpat arī, kur meklēt un iegūt vispārējas rīcības vadlīnijas.

Pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu pasta sūtījumu:

 • eļļaini, krāsaini traipi;
 • īpatnēja smaka;
 • sataustāma pulverveidīga, želejveidīga vai granulēta viela;
 • draudoši uzraksti (piemēram, "Sibīrijas mēris (Anthrax)" vai citi).

Piesardzīgiem aicinām būt gadījumos, kad sūtījums ir saņemts no ārvalstīm, bet sūtītājs jums nav pazīstams vai to nav iespējams identificēt.

Ieteikumi, kā rīkoties, ja jums šķiet, ka esat saņēmis aizdomīgu pasta sūtījumu:

 • Neaiztieciet sūtījumu vai nepārvietojiet to tālāk uz citu vietu.
 • Nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam, zvanot uz 112!
 • Ja atrodaties ēkas iekšpusē, aizveriet logus un durvis un atstājiet telpu.
 • Izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.
 • Turaties atsevišķi no citiem cilvēkiem, kuri var nebūt pakļauti iedarbībai.
 • Netīriet un necentieties savākt izbirušu pulveri.
 • Ja apģērbs ir stipri sasmērēts vai bojāts, nemēģiniet to slaucīt ar birsti – aizvāciet netīrumus uzmanīgi!
 • NEVEDIET sūtījumu uz policiju!

Kā rīkoties gadījumā, ja jums šķiet, ka notikusi saskare ar aizdomīgu bioloģisku materiālu:

 • Saglabājiet mieru!
 • Nekavējoties informējiet glābšanas dienestus, zvanot uz 112!
 • Nepieskarieties acīm, degunam vai kādai citai sava ķermeņa daļai.
 • Ja iespējams, nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
 • Izolējiet atsevišķā telpā visas personas, kas tikušas pakļautas nezināmās vielas ietekmei.
 • Maksimāli izvairieties no cilvēku pārvietošanās ārpus inficēšanās zonām.
 • Centieties turēt drošā attālumā no incidenta vietas citus cilvēkus.
 • Ievērojiet policijas un glābšanas dienestu norādījumus!