Ministru kabinets

https://mk.gov.lv/lv/content/covid-19

Veselības ministrija

https://www.vm.gov.lv/lv/covid19/

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/informacija_par_jauno_koronavirusu/

Kultūras ministrija

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19

Satiksmes ministrija

https://www.sam.gov.lv/lv/covid-19

Starptautiskā lidosta RĪGA

https://www.riga-airport.com/covid-19-biezak-uzdotie-jautajumi

Iekšlietu ministrija

http://www.iem.gov.lv/lat/covid-19/

Valsts policija

http://www.vp.gov.lv/?id=906&said=906

Valsts robežsardze

http://www.rs.gov.lv/index.php?top=0&id=1985

Izglītības un zinātnes ministrija

https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19

Zemkopības ministrija

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/covid-19?id=19847#jump

Ārlietu ministrija

https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celo-drosi-2/10-atgadinajumi-veiksmigam-celojumam/celojumu-bridinajumi-par-valstim-un-teritorijam

Ekonomikas ministrija

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/covid_19/

Finanšu ministrija

https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/arkarteja_situacija/

Labklājības ministrija

http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/info/?doc=28448

Nacionālais veselības dienests

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/covid-19

Valsts ieņēmumu dienests

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

Veselības inspekcija https://www.vi.gov.lv/lv/covid-19-veselibas-inspekcijas-kompetence