03.05.2013, 00:00

2013.gada 31.martā Ķīnas Veselības un Ģimenes Plānošanas Komisija paziņojusi, ka tika atklāts jauns A/H7N9 gripas vīruss trim smagi slimiem pacientiem. Kopš tā laika Ķīnā reģistrēti 128 laboratoriski apstiprināti saslimšanas gadījumi cilvēkiem ar A(H7N9) gripas vīrusu, tai skaitā 26 letālie gadījumi. Gadījumi reģistrēti astoņās provincēs - Anhui 4 (1 nāves gadījums), Fujian 3 (0), Henan 4 (0), Hunan 3 (0), Jiangsu 26 (5), Jiangxi 4 (0), Shandong 2 (0) un Zhejiang 46 (6) un divās pašvaldībās: Pekinā 1 (0) un Šanhajā 34 (12), un viens gadījums paziņots no Taipejas CDC. Gadījumi epidemioloģiski nav saistīti.

Šis ir pirmais gadījums, kad tiek atklāta cilvēku inficēšanās ar A/H7N9 vīrusu. Ģenētiska salīdzināšana pierādījusi, ka gadījumus izraisījis jauns putnu gripas vīrusu reasortants.

Dzīvnieku veselības speciālisti veic pastiprinātus pasākumus, lai noteiktu iespējamo vīrusa rezervuāru un infekcijas avotu. Atbildīgās institūcijas ziņo, ka vīruss tika noteikts paraugos no baložiem un vistu cāļiem, kā arī no vides paraugiem trijos Šanhajas tirgos. Šie tirgi ir slēgti un dzīvie putni izbrāķēti.

Vakcīnas pret šo gripas vīrusa apkaštipu nav. Primārie testa rezultāti norāda, ka vīruss ir jutīgs pret neiraminidāzes inhibitoriem (oseltamiviru un zanamiviru). Pašlaik nav pierādījumu par infekcijas pārnešanu no cilvēka uz cilvēku un tālāka ģeogrāfiska izplatība netiek novērota. Infekcijas izplatīšanas risks Eiropā ir zems, tomēr nevar izslēgt atsevišķo gadījumu ievešanu no Ķīnas.

Virusoloģiskais raksturojums gripas vīrusa A/H7N92

Vīruss iepriekš netika noteikts ne cilvēku, ne dzīvnieku populācijā. Virusoloģiskais raksturojums balstīts uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) sadarbības laboratorijas Ķīnā un Japānā, kā arī PVO sadarbības centra - Gripas epidemioloģijas un uzraudzības centrs Atlantā, pētījumiem.

Vīrusa izcelsme saistīta ar trim dažādiem vīrusa celmiem, kuri inficē tikai putnus (H9N2, H11N9 un H7). Tomēr cilvēku inficēšanai infekcijas rezervuārs varētu būt vai arī nebūt saistīts ar putniem.

Ar gēnu sekvencēšanas metodi nav pierādīts, ka šis vīruss būtu ar augstu patoģenitāti putniem. Domājams, ka putniem šīs infekcijas izpausmes ir vieglas vai arī slimība norit asimptomātiski.

Šis vīruss tomēr ir ieguvis tādas īpašības, kas ļauj iekļūt cilvēku un zīdītāju augšējos elpceļos, izplatīties no savvaļas putniem uz mājputniem un zīdītājiem, kā arī izmaiņu rezultātā ieguvis uzlabotas replikācijas spējas cilvēku un zīdītāju organismā.

ECDC un PVO rekomendācijas saistībā ar jaunā putnu gripas vīrusa AH7N9 infekciju

Starptautiski nozīmīgi pasākumi

Pašlaik nav pierādījumu par infekcijas pārnešanu no cilvēka uz cilvēku un tālāka ģeogrāfiska izplatība netiek novērota.

 • Netiek piemēroti starptautisko ceļojumu ierobežojumi uz Ķīnu, vai lidojumu pasažieru kontaktpersonu apzināšana, skrīnings un ķīmijterapijas nozīmēšana.
 • Infekcijas izplatīšanas risks Eiropā ir zems, tomēr nevar izslēgt atsevišķo gadījumu ievešanu no Ķīnas.
 • Jebkurš apstiprināts gadījums, kas tiek diagnosticēts ES teritorijā, ir jāziņo starptautiskajām uzraudzības iestādēm, izmantojot agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu (EWRS), un Pasaules Veselības organizācijai, saskaņā ar Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem (SVAN).
 • Nav jāziņo par aizdomīgiem A/H7N9 gadījumiem, kas nav laboratoriski apstiprināti.
 • Ievērot standarta pasākumus infekciju kontrolei un kontaktpersonu apzināšanai smagu akūtu elpošanas ceļu infekciju gadījumos.
 • Sabiedrības veselības iestādēm jāizmeklē visi smagu akūtu elpceļu infekciju gadījumi un klasteri veselības aprūpes darbinieku vidū, kuri rūpējas par pacientiem ar smagām akūtām elpošanas slimībām.
 • Asins donācijas (asins donoriem) drošībai netiek ieteikti nekādi specifiski donācijas atteikuma kritēriji vai skrīninga testi.
 • Ja minētās slimības gadījums tiktu apstiprināts Eiropas valstīs, jāapsver aktīva kontaktpersonu un līdzīgai ekspozīcijai pakļauto personu apzināšana, kā arī pretvīrusu profilakse.
 • Sabiedrībā ir jāizplata informācija par profilakses un kontroles pasākumiem vairākās valodās, lai sasniegtu visas iedzīvotāju grupas.

Informācija ārstniecības personām

Gripas epidemioloģiska un laboratoriska uzraudzība valstī notiek saskaņā ar 2006.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 948 „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem

Gadījumu atklāšana un ziņošana

„3. Ja ārstniecības personai gripas starpepidēmiju laikā ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas par grupveida saslimšanu ar gripu (pieci un vairāk epidemioloģiski saistīti akūtas saslimšanas gadījumi ar šādiem simptomiem: pēkšņs slimības sākums, strauja ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38°C, sāpes muskuļos, galvassāpes, klepus, sāpes kaklā), tā 24 stundu laikā telefoniski vai elektroniski ziņo Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.”

Laboratoriska izmeklēšana

„4. Ārstniecības persona nodrošina paraugu ņemšanu no pacienta un to nogādāšanu laboratorijā gripas virusoloģiskajai diagnostikai un gripas vīrusa cirkulācijas uzraudzībai šādos gadījumos:

4.1. ir profesionāli pamatotas aizdomas par grupveida saslimšanu ar gripu gripas starpepidēmiju laikā;

4.2. hospitalizētam pacientam ir smaga akūtas augšējo elpceļu infekcijas norise;

4.3. gripa noris ar komplikācijām personai, kura ir vakcinēta pret gripu ar Pasaules Veselības organizācijas rekomendēto vakcīnu konkrētajai epidēmiskajai sezonai;

4.4. nāve iestājusies pacientam ar akūtas augšējo elpceļu infekcijas simptomiem;

4.5. persona ar šo noteikumu 3.punktā minētajiem akūtas augšējo elpceļu infekcijas simptomiem gripas pandēmijas draudu gadījumā septiņu dienu laikā pirms saslimšanas:

4.5.1. uzturējusies teritorijā, kurā cilvēku vidū izplatās gripa, ko izraisa vīruss, kuru Pasaules Veselības organizācija atzinusi par iespējamo pandēmijas izraisītāju;

4.5.2. kontaktējusies ar personu, kura, iespējams, ir inficēta ar gripas vīrusu, ko Pasaules Veselības organizācija atzinusi par iespējamo pandēmijas izraisītāju.”

Ziņošana par nāves gadījumiem

4.1 Ārstniecības persona par katru nāves gadījumu, ja tā iestājusies pacientam, kuram diagnosticēta gripa vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripas vīrusu, 24 stundu laikā telefoniski un 48 stundu laikā rakstiski ziņo Slimību profilakses un kontroles centram, nosūtot pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski aizpildītu paziņojuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam”.

Papildus minētajam saskaņā ar PVO norādījumiem uzraudzības nolūkā jāizvērtē cilvēku iespējamo inficēšanos ar A(H7N9) šādos gadījumos:

 • jebkurš smagas akūtas respiratorās infekcijas (SARI) gadījums pacientam, kas pēdējo 10 dienu laikā ceļojis uz reģionu, kur ir apstiprināti putnu gripas A(H7N9) gadījumi, vai šajā laikā ir bijusi saskarē ar apstiprinātu putnu gripas gadījumu A(H7N9);
 • grupveida SARI gadījums ar neizskaidrojamu etioloģiju, vai
 • jebkurš SARI gadījums veselības aprūpes darbiniekam, kurš strādā vietās, kur tiek aprūpēti SARI pacienti.

Laboratoriska testēšana

Jebkurā no iepriekš minētajām situācijām jāņem klīniskie paraugi un jānosūta uz valsts gripas references laboratoriju Latvijā - RAKUS stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratoriju.

Visus paraugus, kuros nevar noteikt gripas vīrusa apakštipu un ar apšaubāmo vai negaidīto apakštipu rezultātiem, references laboratorija nekavējoties pārsūta papildus testēšanai uz gripas pētījumu PVO sadarbības centru - Nacionālo Medicīnas pētījumu institūtu, Londonā, Apvienotā Karalistē.

Katra gadījuma izmeklējuma nosūtījumā jāiekļauj pilnīga epidemioloģiska un klīniska informācija:

 • klīniskas pazīmes un simptomi,
 • simptomu parādīšanās datums,
 • vispārējs veselības stāvoklis vai pamata slimības,
 • pret gripas vakcinācijas dati,
 • oseltamivira vai zanamivira lietošana,
 • kontakts ar dzīvniekiem,
 • ceļojuma vēsture un cita svarīga informācija. 

Aktuālā informācija ECDC mājas lapā http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Pages/News.aspx

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2013/public-health-relevant-virological-features-of-influenza-ah7n9-causing-human-infection-in-china