Slimību profilakses un kontroles centrs

Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu

 

Kas nosaka valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu?

 

Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" un šo noteikumu 23.11. punkts.

 

Cik veci bērni var saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu?

 

Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

 

Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta - pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

 

Kurās teritorijās dzīvojošie bērni (deklarētā dzīves vieta) var saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu?

 

Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (endēmiskās teritorijas).

 

Teritorijas ar visaugstāko saslimstības līmeni, kurās 2018.gadā tiek nodrošināta bērnu bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu tika noteiktas, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 5 gadu periodā (2013.-2017.gadā).

 

Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2018.gadā

 

Nr. p.k. Teritorijas nosaukums

Vidējais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

(2013. — 2017. g.)

Bērnu skaits teritorijā (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati*)
1 Pāvislostas novads 114,7 440
2 Alsungas novads 104,1 230
3  Dundagas novads 88,4 693
4 Vaiņodes novads 75,1 472
5 Kuldīgas novads 69,6 4534
6 Rucavas novads 61,5 254
7 Pārgaujas novads 59 684
8 Skrundas novads 58,3 858
9 Ventspils novads 55,1 2178
10 Talsu novads 40,8 5540
11 Kandavas novads 39,6 1538
12 Rojas novads 38,5 566
13 Jaunpiebalgas novads 37,4 381
14  Kocēnu novads 36,8 1122
15 Durbes novads 36,6 461
16 Priekules novads 33,7 1013
17 Engures novads 33,2 1179
18 Amatas novads 31 991
19 Nīcas novads 30,5 515
20 Jaunpils novads 26,3 425
21 Iecavas novads 26 1792
22 Lubānaas novads 26 354
23 Vecumnieku novads 25 1476
24 Krimuldas novads 24,1 916
25 Salacgrīvas novads 23,8 1157
26 Rūjienas novads 23,7 836
27 Aizputes novads 23,4 1624
28 Grobiņas novads 23,2 1711
29 Priekuļu novads 22,9 1522
30 Neretas novads 22,8 481
31 Baldones novads 22,3 1248

 

*http//www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzīvotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregi/ISPB_Pasvaldibas_bernu_skaits_pagasti.pdf

 

 

Ja bērna deklarētā dzīvesvieta atrodas sarakstā minētā teritorijā, bērns var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu.

 

2018. gadā turpināsies arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija.

 

Kas veic un kā notiek bērnu vakcinācija?

 

Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir endēmiskajā teritorijā.

 

Visi bērni (minētajā vecuma grupā), kuriem ir deklarēta dzīves vieta kādā no endēmiskajām teritorijām, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu, neatkarīgi no tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse.

 

Tomēr atbilstoši noteikumu Ministru kabineta noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" 23.11 punktam, ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir ārpus norādītās teritorijas, nevar veikt sava pacienta vakcināciju, izmantojot par valsts budžeta līdzekļiem iepirkto vakcīnu, pat ja pacienta deklarētā dzīvesvieta atrodas endēmiskajā teritorijā. Šādus pacientus, pēc iepriekšējās saskaņošanas, vakcinē tie ģimenes ārsti, kuru pamatprakse atrodas endēmiskajā teritorijā.

 

Piemērs 1: Gadījumā, ja bērna deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā, bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Un, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta, kura pamatprakse atrodas Alsungas novadā, dodoties pie sava ģimenes ārsta, bērns var saņemt bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu.

 

Piemērs 2: Gadījumā, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta Rīgā, bet viņa deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā, tas nozīmē, ka bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Tomēr bērna vakcināciju nevarēs veikt bērna ģimenes ārsts, kura ārsta prakse atrodas Rīgā. Bērna vakcinācija ar valsts apmaksāto vakcīnu būs jāveic pie kāda no ģimenes ārstiem, kura pamatprakse atrodas Alsungas novadā, iepriekš šo vizīti saskaņojot.

 

Plašāka informācija par ģimenes ārstu prakšu atrašanās vietām Latvijā Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

 

Kā tiek organizēta bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu valsts apmaksātā vakcinācija pret ērču encefalītu?

 

Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus ar valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu vakcinē visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Vakcināciju nosaka Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" un šo noteikumu 23.12. punkts.

 

Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts.

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC