Civilās aizsardzības komisijas kontaktinformācija

Nr.p.k

Vārds Uzvārds

Amats

Tālruņa Nr.

Limbažu STCA komisijas kontaktpersonas

1.

Didzis Zemmers

Limbažu novada domes priekšsēdētājs

26433911

2.

Dagnis Straubergs

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

29222757

3.

Valdis Bārda

Alojas novada domes priekšsēdētājs

22005598 

4.

Arnis Banders

VUGD VRB Limbažu daļas komandieris

25496974

29188840

5.

Ingars Dalka

VUGD VRB Limbažu daļas Alojas posteņa komandieris

27080846

26521360

Alūksnes STCA komisijas kontaktpersonas

7.

Arturs Dukulis

Komisijas priekšsēdētājs

25675333

8.

Gints Ilva

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

29355854

9.

Aivars Fomins

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

22001034

Valkas STCA komisijas kontaktpersonas

10.

Vents Armands Krauklis

Komisijas priekšsēdētājs

26555955

11.

Salvis Stepiņš

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

29101755

12.

Ainārs Zābers

komisijas loceklis Valkas novada domes izpilddirektors

26432490

13.

Andris Gindra

CAK loceklis Valkas novada darba aizsardzības speciālists

26183387

Grobiņas STCA komisijas kontaktpersonas

14.

Aivars Priedols

Grobiņas novada domes priekšsēdētājs; CAK priekšsēdētājs

29110411

15

Andris Jefimovs

Grobiņas novada Ugunsdzēsības dienesta vadītājs

26442473

Bauskas STCA komisijas kontaktpersonas

16.

Andrejs Podnieks

 

Bauskas novada administrācijas Darba aizsardzības vecākais speciālists

29160089