Slimību profilakses un kontroles centrs

Oficiālās statistikas veidlapu: pārskatu saraksts un vadlīnijas

Ņemot vērā to, ka atbilstoši 2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” noslēguma jautājumiem, veidlapas stājas spēkā dažādos gados, lai nodrošinātu Oficiālās statistikas programmas 2018.–2020. gadam izpildi, Jums papildus jāizmanto veidlapas, ar kurām tiks apkopota pārējā nepieciešamā veselības statistikas informācija.

 

Pielikumi, kas jāiesniedz atbilstoši iestādes darbības profilam Par 2018.gadu iesniedz 2019.gadā Par 2019.gadu iesniedz 2020.gadā Par 2020.gadu iesniedz 2021.gadā
Oficiālās statistikas programmas nodrošināšanai  par 2018.–2020.gadam, izmantot šajos  pielikumos esošos pārskatus 4.pielikums, 5., 7., 10.pielikums (šajā pielikumā iekļauts MK noteikumu Nr.720 1.pielikuma 2.punkts), 15., un 16.pielikumu 4.pielikumu, 5., 7., 10.pielikums (šajā pielikumā iekļauts MK noteikumu Nr.720 1.pielikuma 2.punkts) -
MK noteikumi Nr.720 6.pielikums; 8., 9., 10., 11., 12., un 13. pielikums 3., 5., 6., pielikuma 8., 9., 10., 11., 12., un 13. pielikums. Izmanto tikai MK not. Nr.720 pielikumus.

 

Oficiālās statistikas programmas nodrošināšanai  par 2018.–2020.gadam, izmantot šajos  pielikumos esošos statistikas pārskatus:

 

 

MK noteikumu Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” pielikumi:

 

 • 1.pielikums ‘’Pārskats par ārstniecības iestādes ambulatoro darbību’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 2.pielikums "Pārskats par dienas stacionāra darbību" Veidlapa un vadlīnijas;
 • 3.pieliums ‘’Pārskats par radioloģiju’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 4.pielikums ‘’Pārskats par psihiatriskajām pārbaudēm, narkoloģiskajām ekspertīzēm un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapiju’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 5.pielikums ‘’Pārskats par zobārstniecības darbību’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 6.pielikums ‘’Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 7.pielikums ‘’Par stacionāra darbību’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 8.pielikums ‘’Pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 9.pielikums ‘’Pārskats par iestādes farmaceitu, farmaceitu asistentu un nemedicīnisko personālu (pamatdarbā strādājošie)’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 10.pielikums ’’Pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 11.pielikums ‘’Pārskats par Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu darbu’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 12.pielikums ‘’Par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 13.pielikums ‘’Pārskats par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpi’’ Veidlapa un vadlīnijas.

 

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC