Slimību profilakses un kontroles centrs

Statistikas pārskatu veidlapu saraksts

 

 • 4.pielikums „Pārskats par psihiatriskajām saslimšanām un psihiski slimo kontingentu" Veidlapa un paskaidrojums;
 • 5.pielikums „Pārskats par psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ" Veidlapa un paskaidrojums;
 • 6.pielikums „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju"Veidlapa;
 • 7.pielikums „Pārskats par stacionāra darbību" Veidlapa un paskaidrojums;
 • 9.pielikums „Pārskats par iestādes personālu (pamatdarbā strādājošie) Veidlapa un paskaidrojums;
 • 10.pielikums „Pārskats par ārstniecības iestādes darbību" Veidlapa un paskaidrojums;
 • 11.pielikums „Pārskats par bērnu veselības stāvokli" Veidlapa;
 • 12.pielikums „Pārskats par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu" Veidlapa;
 • 14.pielikums „Pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu" Veidlapa;
 • 15.pielikums „Pārskats par diagnostiskās radioloģijas darbu" Veidlapa un paskaidrojums;
 • 16.pielikums „Pārskats par zobārstu darbu" Veidlapa.
©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC