Ieceļošana Latvijā

Pašizolāciju var neievērot:

1.  personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180 dienas.

2.  personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai, vai personas, kurām kopš laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, nav pagājušas vairāk kā 180 dienas un pēc Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vienas vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas četrpadsmit dienas.

Lai nodrošinātu pārvietošanās kontroli un izsekojamību, ieceļošanai Latvijā ir nepieciešams apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu un par to ir jābūt atzīmei aizpildītajā covidpass.lv anketā.

Lai ieceļotu Latvijā ar starptautisko pasažieru pārvadātāju, piemēram, lidmašīnu, būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Savukārt, ja persona nav infekcioza, tad būs jāuzrāda  ārsta izziņa vai cits medicīnisks dokuments, kas to apliecina.

  • Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai šķērsojot Latvijas robežu individuāli, piemēram, ar savu automašīnu vai ne vēlāk kā pēdējo 48 stundu laikā (pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai šķērsojot Latvijas robežu individuāli) jāveic SARS-CoV-2 antigēna tests, un tam jābūt negatīvam. Ja persona ieceļo no īpaši augsta riska valsts, tai obligāti jāveic šajā punktā minētais tests, pat ja tā ir vakcinēta pret Covid-19 vai pārslimojusi Covid-19 infekciju.
  • testam  ir jābūt atzītam valstī, no kuras persona izceļo;
  • tas ir jāuzrāda drukātā veidā vai elektroniski (personas viedierīcē) pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana;
  • testa rezultāts vai izziņa var būt angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja apliecinājumu uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, tas var būt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

Vēršam uzmanību, ka personām, kas atgriezušās Latvijā no trešajām valstīm no nebūtiska ceļojuma, šķērsojot ES ārējo robežu, ir jāveic otrs Covid-19 tests uzreiz pēc ieceļošanas Latvijā. Ja testa rezultāts ir negatīvs, personai jāveic 10 dienu pašizolēšanās savā dzīvesvietā. Plašāk: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/iecelotajiem-no-krievijas-un-baltkrievijas-covid-19-testus-veiks-cetras-robezskersosanas-vietas

Pašizolācija ilgst 10 dienas un tā ir jāievēro arī, ieceļojot no ES, EEZ valsts, Šveices vai AK, ja tā atzīta par augsta riska valsti.

Pašizolāciju drīkst pārtraukt, ja persona veic PĶR 7. dienā no izbraukšanas no augsta riska / īpaši augsta riska valsts un testa rezultāts ir negatīvs. Rezultāts jāfiksē  testēšanas sertifikātā.

Pašizolāciju var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam, kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, neizmanto sabiedrisko transportu

Plašāk:

Pašizolācija

personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku darbnespējas lapa netiek izsniegta. Pašizolācija jāievēro 10 dienas. Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā veic atkārtotu testu un tas ir negatīvs.

Self-isolation

separation of a person from other persons at the place of residence or place of stay in order to prevent the risk of infection for other persons if there are epidemiologically justified suspicions that this person has been exposed to an increased risk of infection. A sick-leave certificate shall not be issued for the period of self-isolation.

Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona, kura ieceļo, apliecina, ka, ierodoties Latvijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.