Pašizolācija

personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku darbnespējas lapa netiek izsniegta

Papildus nosacījumi attiecināti uz personām, kuras ir nodarbinātas ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās un izglītības iestādēs un kuras ir tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, piemēram, ārsti, kuri sniedz palīdzību pacientam, vai skolotāji, kuri strādā ar bērniem. Šiem cilvēkiem 8.dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas būs jāveic Covid-19 tests. Ja tests būs negatīvs, tad personas 11.dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas varēs atgriezties darbā klātienē. Ja persona nevēlēsies testu veikt, tad pašizolācijas ilgums saglabāsies iepriekšējais – 14 dienas.

Self-isolation

separation of a person from other persons at the place of residence or place of stay in order to prevent the risk of infection for other persons if there are epidemiologically justified suspicions that this person has been exposed to an increased risk of infection. A sick-leave certificate shall not be issued for the period of self-isolation.

Valstu saraksts

Atbraukušajam no ārzemēm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 16, jāievēro pašizolācija 10 dienas
Skatīt vairāk

List of countries

List of those countries to which special precautionary and restrictive measures are applicable
Skatīt vairāk

Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona, kura ieceļo, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijā.

Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma iespējami ātru nodošanu Valsts robežsardzei un SPKC.

1. Personiski, ierodoties darba dienās, tuvākajā SPKC iestādē no 8:30 līdz 17:00

  •     Rīga, Duntes iela 22, k-5, 208.kabinetā (direktora palīgam), tālruņa nr. 67501591
  •     Jelgava, Skolotāju iela 3, tālruņa nr. 63022674
  •     Valmiera, L.Paegles iela 9, tālruņa nr. 64281131
  •     Rēzekne, Zemnieku ielā 16a, tālruņa nr. 64624236
  •     Daugvpils, 18.novembra iela 105, tālruņa nr. 65451489
  •     Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 56, tālruņa nr. 63424595
  •     Ventspils, Saules iela 31, tālruņa nr. 63622454

2. Vai skenētā formā nosūtot uz e-pasta adresi covid19@spkc.gov.lv, ievērojot personas datu aizsardzības prasības.