Valstu saraksts

Atbraukušajam no ārzemēm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 16, jāievēro pašizolācija 14 dienas
Skatīt vairāk
Pašizolācija

personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku darbnespējas lapa netiek izsniegta

Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona, kura ieceļo, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijā.

Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma iespējami ātru nodošanu Valsts robežsardzei un SPKC.

1. Personiski, ierodoties darba dienās, tuvākajā SPKC iestādē no 8:30 līdz 17:00

  •     Rīga, Duntes iela 22, k-5, 208.kabinetā (direktora palīgam), tālruņa nr. 67501591
  •     Jelgava, Skolotāju iela 3, tālruņa nr. 63022674
  •     Valmiera, L.Paegles iela 9, tālruņa nr. 64281131
  •     Rēzekne, Zemnieku ielā 16a, tālruņa nr. 64624236
  •     Daugvpils, 18.novembra iela 105, tālruņa nr. 65451489
  •     Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 56, tālruņa nr. 63424595
  •     Ventspils, Saules iela 31, tālruņa nr. 63622454

2. Vai skenētā formā nosūtot uz e-pasta adresi covid19@spkc.gov.lv, ievērojot personas datu aizsardzības prasības.