Slimību profilakses un kontroles centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir īstenot valstī sabiedrības veselības politiku.

Valsts veselības nozares politiku, pēc kuras vadās arī Slimību profilakses un kontroles centrs, veido Veselības ministrija. Plašāka informācija Veselības ministrijas mājaslapā.

    Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un tā darbības mērķis ir:

    • īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās un veselības aprūpes politiku veselības aprūpes kvalitātes apakšjomā;
    • nodrošināt veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju.