Ikdienas smēķētāju (15-74 g.v.) īpatsvars pa dzimumiem, %
Ikdienas smēķētāju (15-74 g.v.) īpatsvars pēc izglītības līmeņa, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri mājās pakļauti pasīvajai smēķēšanai, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri mājās pakļauti pasīvajai smēķēšanai, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri ir smēķējuši elektroniskās cigaretes, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri brīvajā laikā veic vismaz 30 min. ilgus fiziskos vingrinājumus vismaz 4 reizes nedēļā, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri brīvo laiku pavada mazkustīgās sēdošās nodarbēs (lasīšana, TV skatīšanās u.c.), %
Respondentu īpatsvars, kuri brīvo laiku pavada mazkustīgās sēdošās nodarbēs (lasīšana, TV skatīšanās u.c.), dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri brīvo laiku pavada mazkustīgās sēdošās nodarbēs (lasīšana, TV skatīšanās u.c.), dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars ar lieko ķermeņa masu vai aptaukošanos (ĶMI >25), pa dzimumiem, %
Respondentu īpatsvars ar lieko ķermeņa masu vai aptaukošanos (ĶMI >25), mērītie dati, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuriem pēdējā gada laikā ir noteikts holesterīna līmenis asinīs, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuriem pēdējā gada laikā ir noteikts cukura līmenis asinīs, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuriem pēdējā gada laikā ir mērīts asinsspiediens, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars pa dzimumiem 2022. gadā, kuriem ārsts vai cits veselības aprūpes speciālists ir izrakstījis medikamentus hipertensijas ārstēšanai un kuri pēdējo divu nedēļu laikā tos ir lietojuši, %
Respondentu īpatsvars, kuriem ārsts vai cits veselības aprūpes speciālists ir izrakstījis medikamentus hipertensijas ārstēšanai, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri pēdējo divu nedēļu laikā regulāri ir lietojuši ārsta izrakstītos medikamentus hipertensijas ārstēšanai, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri katru dienu uzturā lieto svaigus dārzeņus, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri katru dienu uzturā lieto svaigus dārzeņus, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri katru dienu uzturā lieto svaigus augļus un ogas, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri katru dienu uzturā lieto svaigus augļus un ogas, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %