vilciens
Vizuālis par Covid-19 aktualitātēm Latvijā
Attēls ar Latvijas kontūru un autobusu