Slimību profilakses un kontroles centrs

Slimību profilakses un kontroles centrā tiekas Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības eksperti

09.11.2018, 08:28

Slimību profilakses un kontroles centrā 2018. gada 8.-9. novembrī notiek Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības HIV, tuberkulozes un saistīto infekciju ekspertu grupas 7.sanāksme. Viens no galvenajiem sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem ir hepatīts – tā ārstēšana, profilakse, diagnostika, kā arī kopējā situācija un izaicinājumi. Sanāksmē tiek izskatīts un apspriests arī Ekspertu grupas darba plāns 2019. gadam, kā arī dalība dažādos projektos.

 

Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerība ir sadarbības organizācija, kas sevī ietver 9 valstu (Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Krievijas) valdības, EK struktūrvienības un 8 starptautiskās organizācijas.

 

Partnerības galvenais uzdevums ir rūpēties par iedzīvotāju veselības un labklājības uzlabošanos, nodrošinot tādējādi ilgtspējīgu Ziemeļu dimensijas teritorijas attīstību. Partnerības mērķis ir veicināt sadarbību, palīdzēt celt kapacitāti un labāk koordinēt Ziemeļu dimensijas teritorijā realizētos starptautiskos projektus. Partnerība darbs ietver kā daudzpusējo projektu realizāciju, tā arī starptautiskās politikas izstrādi un ministru līmeņa sanāksmju organizēšanu.

 

Viena no Partnerības galvenajām prioritātēm ir infekcijas slimību izplatības samazināšana un tāda dzīvesveida, kas neļauj attīstīties neinfekcijas slimībām, popularizēšana.

 

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC