Slimību profilakses un kontroles centrs

Aktualitātes

SPKC aicina vakcinēties pret difteriju

22.04.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti atgādina, ka bērniem un pieaugušajiem periodiski jāatkārto vakcinācija pret difteriju, jo antivielu daudzums organismā ar laiku samazinās.

Lasīt vairāk...

Par imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapas aizpildīšanu

21.04.2016, 00:00

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 10.2. apakšpunktu vakcinācijas iestādes katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram (turpmāk – SPKC) vakcīnu pasūtījumu kārtējam mēnesim un pārskatu par vakcīnu izlietojumu pārskata mēnesī, aizpildot attiecīgo veidlapu (noteikumu 3. pielikums).[1]

Lasīt vairāk...

Par Eiropas Imunizācijas nedēļu un difterijas profilakses uzlabošanu (informācija ģimenes ārstiem)

14.04.2016, 00:00

 

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs jau 11. gadu organizē Eiropas Imunizācijas nedēļu, kas šogad noritēs no 24. līdz 30. aprīlim. Imunizācijas nedēļas devīze ir “Profilakse. Aizsardzība. Imunizācija”. Imunizācijas nedēļa norit ar mērķi sniegt iespējami vairāk informācijas sabiedrībai par vakcināciju, lai palielinātu imunizācijas aptveri gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lasīt vairāk...

Par Eiropas Imunizācijas nedēļu un difterijas profilakses uzlabošanu (informācija ārstniecības iestādēm)

14.04.2016, 00:00

 

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs jau 11. gadu organizē Eiropas Imunizācijas nedēļu, kas šogad noritēs no 24. līdz 30. aprīlim. Imunizācijas nedēļas devīze ir “Profilakse. Aizsardzība. Imunizācija”. Imunizācijas nedēļa norit ar mērķi sniegt iespējami vairāk informācijas sabiedrībai par vakcināciju, lai palielinātu imunizācijas aptveri gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lasīt vairāk...

Nosaka aizliegumu vielai 5-MeO-DIBF un tās saturošiem izstrādājumiem

01.04.2016, 00:00

 

Sākot ar rītdienu, 2.aprīli, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izdots aizliegums jaunai bīstamai psihoaktīvai vielai 5-MeO-DIBF un tās saturošiem izstrādājumiem. Lēmums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu.

Lasīt vairāk...

Par vakcinācijas kalendāra ievērošanu

30.03.2016, 13:56

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) vēlas pateikties primārās veselības aprūpes ārstiem par līdzšinējo darbu infekcijas slimību profilaksē, nodrošinot imunizāciju pret vakcinācijas kalendārā ietvertajām infekcijas slimībām, kā rezultātā 2015. gadā Latvijā netika reģistrēts neviens masalu un masaliņu gadījums, nedaudz samazinājies difterijas gadījumu skaits (13 gadījumi 2014. gadā un 10 gadījumi 2015. gadā), turpina samazināties vējbaku gadījumu skaits (pirmsvakcinācijas periodā – līdz 2008. gadam – vidēji tika reģistrēti 7 000 gadījumi gadā, 2014. gadā – 2 611 gadījumi un 2015. gadā – 2 058 gadījumi).

Lasīt vairāk...
Informācija par ērču aktivitāti

Informācija par ērču aktivitāti

30.03.2016, 00:00

 

Marta beigās sakarā ar gaisa temperatūras paaugstināšanos sākusies arī ērču aktivitātes sezona; pagaidām noteiktais ērču blīvums ir vidējs, ap 20 ērcēm uz 1 km, vēl sastopamas tikai pieaugušās ērces. Tādēļ, uzturoties dabā, vai arī īslaicīgi iebrienot garā zālē, krūmājos, briksnājā, jānodrošina apģērbs, lai pasargātu sevi no ērču piesūkšanās.

Lasīt vairāk...

Saslimstība ar tuberkulozi turpina samazināties

24.03.2016, 00:00

 

Jaunākie Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģiskās novērošanas dati liecina, ka 2015.gadā Latvijā kopā reģistrēts 621 jauns tuberkulozes gadījums, kas ir par 16 gadījumiem mazāk nekā 2014.gadā, kad tika reģistrēti 637 jauni tuberkulozes gadījumi.

Lasīt vairāk...

Par Zikas vīrusslimības gadījuma definīciju un aktualizētajiem ieteikumiem ceļotājiem

23.03.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) papildus mūsu 2016. gada 12. februāra vēstulei Nr. 1-8.2/454 “Informācija par Zikas vīrusslimību” nosūta Jums zināšanai un izmantošanai darbā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – ECDC) 2016. gada 12. februāra Zikas vīrusslimības gadījuma definīciju vienotas epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšanai Eiropas Savienības valstīs, kā arī aktualizētos ieteikumus ceļotājiem, ņemot vērā ECDC un Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) 2016. gada 12. februāra publicētās rekomendācijas.

Lasīt vairāk...

Par akūtās šļauganās paralīzes gadījumu reģistrāciju un izmeklēšanu

23.03.2016, 00:00

 

Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) dati liecina par ievērojamu progresu poliomielīta izskaušanas iniciatīvas īstenošanā, kas ir milzīgs veselības aprūpes un sabiedrības darbinieku panākums visā pasaulē. 2015. gadā tika reģistrēts vismazākais savvaļas poliovīrusu izraisītā poliomielīta gadījumu skaits cilvēces vēsturē: 70 saslimšanas gadījumi, t.sk. 51 gadījums reģistrēts Pakistānā un 19 poliomielīta gadījumi reģistrēti Afganistānā. 2015. gada 20. septembrī Globālā poliomielīta likvidācijas sertifikācijas komisija paziņoja par 2. tipa savvaļas poliovīrusa izskaušanu (pēdējais gadījums reģistrēts 1999. gadā). Savukārt pēdējais 3. tipa savvaļas poliovīrusa izraisītais saslimšanas gadījums tika reģistrēts 2012.gadā. Kopš 2015. gada 27. septembra Nigērija svītrota no poliomielīta endēmisko valstu saraksta.

Lasīt vairāk...

Iepazīstina ar Starptautiskā skolēnu veselības pētījuma rezultātiem

17.03.2016, 00:00

 

17. martā Veselības ministrijā norisinājās preses konference, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma, kurā piedalījās arī Latvija, rezultātiem.

 

Lasīt vairāk...

SPKC aicina iesaistīties Pasaules tuberkulozes dienai veltītajās aktivitātēs laika posmā no 14. - 24. martam

14.03.2016, 00:00

 

Ik gadu 24.martā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Tuberkulozes diena. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati apliecina, ka pozitīva tendence, kura sākusies Latvijā 2002.gadā, joprojām pastāv un saslimstība ar tuberkulozi turpina samazināties.

Lasīt vairāk...

Informācija par difterijas profilaksi

07.03.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) atkārtoti lūdz pievērst Jūsu uzmanību difterijas profilaksei, jo saslimstība ar difteriju Latvijā jau vairākus gadus ir pati augstākā Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstu vidū. Laika posmā no 2010. gada līdz 2014. gadam no visiem 130 ES un EEZ valstīs reģistrētajiem laboratoriski apstiprinātajiem difterijas gadījumiem 43 (33%) gadījumi jeb katrs trešais difterijas slimnieks tika reģistrēts Latvijā.

Lasīt vairāk...

Informācija par vakcīnas Hexacima aizvietošanu ar vakcīnu Hexaxim

05.03.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka saskaņā ar SIA “Vakcīna” sniegto informāciju, vakcinācijas iestādēm pasūtītās vakcīnas “Hexacima” vietā tiks piegādāts identisks produkts “Hexaxim”. Produkta identiskumu apliecina ražotāja Sanofi Pasteur pārstāvniecība Latvijā. Vakcīnas “Hexaxim” izplatīšanai ir saņemta arī Zāļu valsts aģentūras atļauja.

Lasīt vairāk...
Zikas vīrusslimība

Zikas vīrusslimība

29.02.2016, 00:00

 

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) informē, ka atsevišķi saslimšanas gadījumi ar Zikas vīrusslimību tika reģistrēti arī Eiropas valstīs cilvēkiem, kuri apmeklējuši infekcijas skartās valstis. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģiskās uzraudzības datiem Latvijā Zikas vīrusslimības gadījumi līdz šim nav reģistrēti.

Lasīt vairāk...

Izdod aizliegumu jaunai psihoaktīvai vielai

29.02.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka no 29.februāra stājas spēkā aizliegums jaunai un bīstamai psihoaktīvai vielai "5F-PCN" un to saturošiem izstrādājumiem. Vielas "5F-PCN" un to saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Minētā viela ir sintētiskais kanabinoīds.

Lasīt vairāk...

Apstiprināti noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”

25.02.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka 2016.gada 16.februārī Ministru kabinetā ir apstiprināti noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”, turpmāk – Noteikumi. Ar Noteikumu stāšanos spēkā, savu spēku ir zaudējuši Ministru kabineta 2006. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 574 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

Lasīt vairāk...

Informācija par Zikas vīrusslimību

20.02.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs vēlas pievērst Jūsu uzmanību tam, ka 2016. g. 1. februārī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektore, pamatojoties uz Starptautisko Veselības aizsardzības noteikumu (SVAN) ietvaros organizētās pirmās ārkārtas komitejas sanāksmes secinājumiem par mikrocefālijas un citu neiroloģisko traucējumu gadījumiem Zikas vīrusslimības epidēmijas skartajos Latīņamerikas un Karību apgabalos, deklarēja starptautiskā mēroga ārkārtas sabiedrības veselības situāciju.

Lasīt vairāk...

Ēnu dienā skolēni uzzina, kā Slimību profilakses un kontroles centrs organizē veselības veicināšanas kampaņas

12.02.2016, 00:00

 

Šodien Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) viesojās divas ēnas – Sintija un Karolīna. Abas meitenes mācās Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 6.klasē un vēlējās uzzināt, ar ko nodarbojas SPKC darbinieki, kā strādā komunikācijas speciālisti un kā tiek organizētas veselības veicināšanas kampaņas un pasākumi.

Lasīt vairāk...
Sagatavota animācijas filma bērniem par roku higiēnas ievērošanu

Sagatavota animācijas filma bērniem par roku higiēnas ievērošanu

28.01.2016, 00:00

 

Lai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem skaidrotu jautājumus, kas saistīti ar roku higiēnu un tās nozīmi, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis animācijas filmu “Par Janča punci un tīrām rokām”.

Lasīt vairāk...

280-300 no 305 jaunumiem

...
©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC