Veselības aprūpes statistika

2015. gads

Statistikas dati par 2015. gadu

Iedzīvotāju veselība

Veselības aprūpe

Mātes un bērna veselība

Dati sadalījumā pa novadiem

2014. gads


Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2014

 

Vēršam uzmanību, ka precizēti iepriekš publicētie dati! Izmaiņas norādītas sarkanā krāsā.

 

1. Sabiedrības veselība.

Precizēts pirmreizēji reģistrēto ārstēto pacientu skaits 2014.gadā. Tabulas, kurās veikti labojumi: 3.34., 3.35., 3.37., 3.39. Attēli, kuros veikti labojumi: 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23.

 

2. Ambulatorā palīdzība.

Precizēti atsevišķi dati par 2014. gadu. Tabulas, kurās veikti labojumi: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.9.

 

Note! Data are updated for 2014! Changes are marked in red colour.

1. Public health and morbidity.

Number of newly registered treated patients is corrected for 2014. Changes are made in the following tables: 3.34., 3.35., 3.37., 3.39. Changes are made in the following charts: 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23.

2. Out-patient medical care.

Some previously published data are corrected for 2014 . Changes are made in the following tables 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.9.

Statistikas dati par 2014. gadu

 

Vēršam uzmanību, ka precizēti iepriekš publicētie dati! Izmaiņas norādītas sarkanā krāsā.

 

1. Veselības aprūpe - Ambulatorā palīdzība.

Precizēts ambulatoro apmeklējumu skaits par 2014. gadu (Latvija, Rīgas, Vidzemes un Zemgales statistiskie reģioni).

 

2. Dati sadalījumā pa novadiem - Ambulatorā palīdzība.

Precizēts ambulatoro apmeklējumu skaits par 2014. gadu (Latvija, Rīgas, Vidzemes un Zemgales statistiskie reģioni, Rīgas pilsēta, Bauskas un Cēsu novadi).

 

3. Iedzīvotāju veselība - Psihiskie un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ

Precizēts pirmreizēji reģistrēto ārstēto pacientu skaits 2014. gadā.

Iedzīvotāju veselība Veselības aprūpe

Mātes un bērna veselība

Dati sadalījumā pa novadiem

2013. gads


Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2013

Statistikas dati par 2013. gadu

 Iedzīvotāju veselība

 Veselības aprūpe

 Mātes un bērna veselība

 Dati sadalījumā pa novadiem

2012.gads


Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2012

Statistikas dati par 2012.gadu

(iekļauts arī salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem)

 

Lūdzam pievērst uzmanību pārrāvumiem datu sērijās,

kas saistīti ar 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātu

turpmāku izmantošanu.

 

Sakarā ar to, ka Centrālā statistikas pārvalde ir veikusi

iedzīvotāju skaita no 2001.gada līdz 2010.gadam

pārrēķinu, tad publicējam pārrēķinātos rādītājus arī

par 2001. - 2010.gadu, kas aprēķināti uz 100, 1000,

10000 vai 100000 iedzīvotāju (šie rādītāji atšķiras no iepriekš publicētajiem datiem).

Iedzīvotāju veselība

Veselības aprūpe

Mātes un bērna veselība

Dati sadalījumā pa novadiem

2011.gads


Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2011

Statistikas dati par 2011.gadu

(iekļauts arī salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem)

 

 

Lūdzam pievērst uzmanību pagaidu pārrāvumiem datu

sērijās, kas saistīti ar tautas skaitīšanas rezultātu turpmāku izmantošanu. Iedzīvotāju skaits no 2001.gada līdz 2010.

gadam tiks pārrēķināts, līdz ar to mainīsies arī visi tie rādītāji,

kas aprēķināti uz 100, 1000, 10000 vai 100000 iedzīvotāju.

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes demogrāfiskās statistikas

datu publicēšanas, SPKC veiks attiecīgo datu pārrēķinu

un publicēs pārrēķinātos rādītājus par 2001. - 2010.gadu

(plānots - 2013.gadā)

Iedzīvotāju veselība

Veselības aprūpe

Mātes un bērna veselība

2010.gads

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2010

Statistikas dati par 2010.gadu

(iekļauts arī salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem)

Iedzīvotāju veselība

Veselības aprūpe

Mātes un bērna veselība

2009.gads

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2009

Statistikas dati par 2009.gadu

Novadu un rajonu sadalījums pa statistikas reģioniem

Demogrāfijas rādītāji

Iedzīvotāju veselība

Veselības aprūpe

Veselības aprūpes resursi

Mātes un bērna veselība

2008.gads

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2008

Statistikas dati par 2008.gadu

Demogrāfijas rādītāji

Iedzīvotāju veselība

Mātes un bērna veselība

Veselības aprūpe

Veselības aprūpes resursi

 

 

Grāmata "Mātes un bērna veselības aprūpe, 2009"

Grāmata "Mātes un bērna veselības aprūpe, 2008"