Sabiedrības veselības datu analīze

Analītisks materiāls "Latvijas iedzīvotāju veselība 2000-2012"

Analītiskais ziņojums "Latvijas iedzīvotāju veselība" 2012

Tematiskais ziņojums "Latvijas gados vecu iedzīvotāju veselības stāvoklis un to ietekmējošie faktori” 2012

Ziņojums "Injuries in the European Union. Summary of injury statistics for the years 2008-2010"
Analītisks ziņojums "Sabiedrības veselības stratēģijas mērķu sasniegšanas izvērtējums" 2010
 
Pētījuma ziņojums "Patvēruma meklētāju uzņemšanā iesaistīto speciālistu un brīvprātīgo pieredze darbā ar patvēruma meklētājiem un garīgās veselības problēmu risināšanā 2015"
Tematiskais ziņojums "Psihiskās veselības veicināšana un pašnāvību profilakses Latvijā 2012.gadā"

Tematiskais ziņojums "Psihiskā veselība Latvijā 2014.gadā"
Tematiskais ziņojums "Psihiskā veselība Latvijā 2013.gadā"
Tematiskais ziņojums "Psihiskā veselība Latvijā 2012.gadā"
Tematiskais ziņojums "Psihiskā veselība Latvijā 2011.gadā"
Tematiskais ziņojums "Garīgā veselība Latvijā 2010.gadā"
Tematiskais ziņojums "Garīgā veselība Latvijā 2009.gadā"
Tematiskais ziņojums "Garīgā veselība Latvijā 2009.gadā (angļu valodā)"
Statistikas gadagrāmata "Psihiskā veselība Latvijā 2008.gadā"
Statistikas gadagrāmata "Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2007.gadā"
Ziņojums par situāciju "Pašnāvības Latvijā - situācijas, perspektīvas, risinājumi" 2009
Ziņojums "Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju garīgā veselība" 2008

Sabiedrības veselības stratēģijas 10.mērķa sasniegšanas izvērtējums 2009

"Vardarbības un nelaimes gadījumu izraisītie veselības traucējumi"

Statistikas kopsavilkums, 2005 - 2007 „Traumas Eiropas Savienībā” (angļu valodā)

Ziņojums „Traumatisms un ārējie nāves cēloņi bērniem un jauniešiem, 2007”

 

Ziņojums „Mātes un bērna veselība perinatālajā periodā, 2009”

Sabiedrības veselības stratēģijas 3.mērķa sasniegšanas izvērtējums 2008

„Zīdaiņu un pirmsskolas vecuma bērnu veselība”

Sabiedrības veselības stratēģijas 4.mērķa sasniegšanas izvērtējums 2008

„Skolas vecuma bērnu un pusaudžu veselība”

Sabiedrības veselības stratēģijas 5.mērķa sasniegšanas izvērtējums 2009

„Pieaugušo veselība, veselīgas un aktīvas vecumdienas”

 

Priekšlaicīgas mirstības analīze. Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2013.gadā

Priekšlaicīgas mirstības analīze. Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2012.gadā

Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2011.gadā

Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2010.gadā


Neinfekcijas slimību izplatības samazināšana

Sabiedrības veselības stratēģijas 8.mērķa atsevišķu apakšmērķu sasniegšanas izvērtējums 2007

 
Ziņojums "Savlaicīgi ar skrīningu atklājamie ļaundabīgie audzēji, 2007"
Ziņojums "Paredzamā mūža ilguma atšķirības sievietēm un vīriešiem, 2007"
 

Sabiedrības veselības stratēģijas 2.mērķa sasniegšanas izvērtējums 2008

„Taisnīgums un solidaritāte veselības jomā”