SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
III Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi (D50-D89)

Nav jāiekļauj:

 • audzēji (C00-D48)
 • citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade (R00-R99)
 • endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības (E00-E90)
 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību komplikācijas (O00-O99)
 • humānā imūndeficīta vīrusa [HIV] slimība (B20-B24)
 • iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)
 • ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T98)
 • noteikti perinatālā perioda stāvokļi (P00-P96)
 • sistēmiskas autoimūnas slimības BCN (M35.9)

Nodaļā iekļauti šādi kodi ar zvaigznīti:

D63Zvaigznītes kodsAnēmija citur klasificētu hronisku slimību dēļ
D77Zvaigznītes kodsCitas asins un asinsrades orgānu pārmaiņas citur klasificētu slimību dēļ
Koagulācijas traucējumi, purpura un citi hemorāģiski stāvokļi (D65-D69)
D65 Diseminēta intravazāla koagulācija (defibrinācijas sindroms)

Jāiekļauj:

 • iegūta afibrinogenēmija
 • pārtēriņa koagulopātija
 • difūza vai diseminēta intravazāla koagulācija [DIK]
 • iegūta fibrinolītiska hemorāģija
 • fibrinolītiska purpura
 • purpura fulminans

Nav jāiekļauj:

 • ja komplikācijas radušās aborta, ektopiskas vai molāras grūtniecības dēļ (O00-O07, O08.1)
 • ja komplikācijas radušās grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
 • ja komplikācijas radušās jaundzimušam (P60)
D66 Pārmantots VIII faktora deficīts

Jāiekļauj:

 • VIII faktora deficīts (ar funkcionāliem traucējumiem)
 • hemofīlija BCN
 • A hemofīlija
 • klasiska hemofīlija

Nav jāiekļauj:

 • VIII faktora deficīts ar asinsvadu bojājumu (D68.0)
D67 Pārmantots IX faktora deficīts

Jāiekļauj:

 • Kristmasa (Christmas) slimība
 • IX faktora (ar funkcionālu defektu) deficīts
 • plazmas tromboplastīna komponenta deficīts
 • B hemofīlija
D68 Citi koagulācijas traucējumi

Nav jāiekļauj:

 • komplikācijas aborta, ektopiskas vai molāras grūtniecības dēļ (O00-O07, O08.1)
 • komplikācijas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā (O45, O46.0, O67.0, O72.3)
D68.0 Villebranda (von Willebrand) slimība

Angiohemofīlija

VIII faktora trūkums ar asinsvadu bojājumu

Vaskulāra hemofīlija

Nav jāiekļauj:

 • kapilāru (pārmantots) trauslums (D69.8)
 • VIII faktora trūkums BCN (D66)
 • VIII faktora trūkums ar funkcionāliem traucējumiem (D66)
D68.1 Pārmantots XI faktora trūkums

C hemofīlija

Plazmas tromboplastīna priekšteča [PTA] trūkums

D68.2 Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums

Iedzimta afibrinogenēmija

AC globulīna deficīts

Proakcelerīna deficīts

I faktora [fibrinogēna] deficīts

II faktora [protrombīna] deficīts

V [labilā] faktora deficīts

Lasīt vairāk ...

D68.3 Cirkulējošu antikoagulantu ierosināti hemorāģiski traucējumi

Hiperheparinēmija

Palielināts antitrombīna daudzums

Palielināts anti-VIII daudzums

Palielināts anti-IX daudzums

Palielināts anti-X daudzums

Palielināts anti-XI daudzums

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • ilgstoša antikoagulantu lietošana bez asiņošanas (Z92.1)
D68.4 Iegūts koagulācijas faktoru trūkums:

Koagulācijas faktoru trūkums aknu slimības dēļ

Koagulācijas faktoru trūkums K hipovitaminozes dēļ

Nav jāiekļauj:

 • K vitamīna deficīts jaundzimušiem (P53)
D68.5 Primārā trombofīlija

Aktīva C proteīnu rezistence [V faktora Leidenes mutācija]

Antitrombīna deficīts

C proteīna deficīts

S proteīna deficīts

Protrombīna gēna mutācija

D68.6 Cita veida trombofīlija

Antikardiolipīna sindroms

Antifosfolipīdu sindroms

Vilkēdes antikoagulanta klātbūtne

Nav jāiekļauj:

 • diseminēta intravazāla koagulācija (D65)
 • hiperhomocisteinēmija (E72.1)
D68.8 Citi precizēti koagulācijas traucējumi
D68.9 Koagulācijas traucējumi, neprecizēti
D69 Purpura un citi hemorāģiski stāvokļi

Nav jāiekļauj:

 • labdabīga hipergammaglobulinēmiska purpura (D89.0)
 • krioglobulinēmiska purpura (D89.1)
 • esenciāla (hemorāģiska) trombocitēmija (D47.3)
 • purpura fulminans (D65)
 • trombotiska trombocitopēniska purpura (M31.1)
D69.0 Alerģiska purpura

Anafilaktoīda purpura

Henoha-Šēnleina (Henoch-Schönlein) purpura

Hemorāģiska netrombocitopēniska purpura

Idiopātiska netrombocitopēniska purpura

Vaskulāra purpura

Alerģisks vaskulīts

Lasīt vairāk ...

D69.1 Kvalitatīvi asins plātnīšu (trombocītu) defekti

Bernāra-Suljē (Bernard-Soulier) [milzu trombocītu] sindroms

Glancmaņa (Glanzmann) slimība

Pelēko trombocītu sindroms

Tromblastēnija (hemorāģiska) (pārmantota)

Trombocitopātija

Nav jāiekļauj:

 • Villebranda (von Willebrand) slimība (D68.0)
D69.2 Cita netrombocitopēniska purpura

Purpura BCN

Purpura senilis

Purpura simplex

D69.3 Idiopātiska trombocitopēniska purpura

Evansa (Evans) sindroms

D69.4 Cita primāra trombocitopēnija

Nav jāiekļauj:

 • trombocitopēnija ar spieķkaula trūkumu (Q87.2)
 • pārejoša jaundzimušo trombocitopēnija (P61.0)
 • Viskota-Oldriča (Wiskott-Aldrich) sindroms (D82.0)
D69.5 Sekundāra trombocitopēnija

Var lietot ārējā cēloņa papildkodu (XX nodaļa), ja vēlas, cēloņa precizēšanai.

D69.6 Trobocitopēnija, neprecizēta
D69.8 Citi precizēti hemorāģiski stāvokļi

Kapilāru trauslums (pārmantots)

Vaskulāra pseidohemofīlija

D69.9 Hemorāģisks stāvoklis, neprecizēts

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional