Slimību profilakses un kontroles centrs

2012. gadā

Līguma priekšmets 1       

 

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja

mājas lapā2

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

(Ls bez PVN)

                            

Līguma izpildes termiņš3

                          

Informācijas materiālu maketēšana, iespiešana un piegāde.

SPKC 2012/1

07.05.2012.

21.05.2012.

SIA "Dardedze hologrāfija"

 4775,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Imūnbioloģisko preperātu iegāde.


SPKC 2012/2


30.05.2012.


11.07.2012.

SIA "Vakcīna"

119001,40

31.12.2012.

Komandējumu un

darba braucienu nodrošināšanai nepieciešamie ceļojumu aģentūras pakalpojumi.


SPKC 2012/3


18.06.2012.


02.07.2012.

SIA"Baltatour"

15000,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par Problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījumu, ietverot stacionāro psihoterapijas un rehabilitācijas programmu novērtējumu.

SPKC 2012/4

08.06.2012.

19.06.2012.

Biedrība „DIA+LOGS”

18841,00

01.11.2012.


„Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma 2012/2013. mācību gada aptaujas lauka darba veikšanai paredzētā aprīkojuma iegāde”.


SPKC 2012/5


06.07.2012.


17.07.2012.

31.07.2012. pieņemts lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezlutātiem

-

-

Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma 2012/2013. mācību gada aptaujas lauka darba veikšana.

SPKC 2012/6

03.07.2012.

16.07.2012.

 SIA "SKDS"

 17700,00

 10.03.2013.

Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās.

SPKC 2012/7

27.07.2012.

07.08.2012.

06.08.2012. pieņemts lēmums   pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešams precizēt tehnisko specifikāciju

-

-

Pētījums par narkotiku lietošanu izklaides vietās.

SPKC 2012/8

17.07.2012.

30.07.2012.

SIA "Socioloģisko pētījumu institūts"

11256,00

30.11.2012.

„Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma 2012/2013. mācību gada aptaujas lauka darba veikšanai paredzētā aprīkojuma iegāde”.

Lēmums

SPKC 2012/9

09.08.2012

 20.08.2012.

SIA "KJ SERVISS"

2779,00

13.10.2012.

Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās.

Lēmums

SPKC 2012/10

10.08.2012.

21.08.2012.

SIA „LUKoil Baltija R”

19999,00

līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 31.10.2015.

Medicīnas preču iegāde

Nolikums

 

Atbilde piegādātājam

 

Lēmums

SPKC 2012/11

05.11.2012.

10.12.2012.

SIA "B.Braun Medical"

6777,0

17.02.2015.

„Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana”    („B” daļas pakalpojums)


Uzaicinājums pretendentiem

 

Grozījumi uzaicinājumā pretendentiem

 

Lēmums

SPKC 2012/12

-

21.12.2012.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

59320,04

10.01.2016.

Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Instrukcija


Atbilde piegādātājiem

 

Lēmums

SPKC 2012/13

16.10.2012.

29.10.2012.

SIA "Salons Arka"

10741,69

4 (četras) nedēļas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

Vieglā pasažieru dienesta automobiļa iegāde

Instrukcija

 

Lēmums

SPKC 2012/14

09.11.2012.

22.11.2012.

SIA "Moller Auto Krasta"

11134,71

12.12.2012.

©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC