Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.7

Rīgā 1999.gada 5.janvārī (prot. Nr.1 13.§)
Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 10.pantu un
14.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. reģistrējami gadījumi, kad konstatētas cilvēku infekcijas slimības un inficēšanās ar tām (turpmāk - infekcijas slimības), un gadījumi, kad konstatēti infekcijas slimību izraisītāji;

1.2. Pārtikas un veterinārais dienests un Slimību profilakses un kontroles centrs apmainās ar informāciju par gadījumiem, kuros cilvēkiem vai dzīvniekiem konstatētas šo noteikumu 1.pielikumā minētās infekcijas slimības, kā arī par gadījumiem, kuros infekcijas slimību izraisītāji konstatēti pārtikas produktos vai pārtikas uzņēmumu vidē.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.264; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025; MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334)

2. Infekcijas slimību un to izraisītāju konstatēšanas gadījumu reģistrācija ir epidemioloģiskās uzraudzības pasākums, kurā ietilpst ziņošana par infekcijas slimībām un to uzskaite.

3. Infekcijas slimību un laboratoriski konstatēto infekcijas slimību izraisītāju uzskaiti saskaņā ar šo noteikumu 2. un 3.pielikumu nodrošina Slimību profilakses un kontroles centrs un tā attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologs.

(MK 15.05.2012. noteikumu Nr.334 redakcijā)

4. Informācija par infekcijas slimību izplatību un epidemioloģisko situāciju (saglabājot individuālo statistikas datu konfidencialitāti) ir pieejama visām fiziskajām un juridiskajām personām.

5. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260)

6. Ja ārstniecības persona konstatējusi, ka pacientam ir šo noteikumu 2.pielikumā minētā infekcijas slimība, vai tai ir profesionāli pamatotas aizdomas par pacienta inficēšanos ar šo noteikumu 2.pielikumā minēto slimību, ārstniecības persona saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu ziņo par:

6.1. infekcijas slimības diagnozi;

6.2. infekcijas slimības diagnozes maiņu vai atcelšanu;

6.3. infekcijas slimības galīgo diagnozi, tās laboratorisku apstiprināšanu un slimības iznākumu;

6.4. (svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260);

6.5. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025).

(Grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260)

7. Ja tiek konstatēta infekcijas slimība vai rodas profesionāli pamatotas aizdomas par pacienta inficēšanos ar infekcijas slimību, ārstniecības persona:

7.1. par šo noteikumu 2.pielikuma 1.grupā minētajām slimībām nekavējoties jebkurā diennakts laikā telefoniski un rakstiski ziņo Slimību profilakses un kontroles centram, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta medicīniskajā dokumentācijā;

7.2. par šo noteikumu 2.pielikuma 2.grupā minētajām slimībām Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam ziņo telefoniski un rakstiski vienas darbdienas laikā, ja tas ir pirmais paziņojums par infekcijas slimību, vai rakstiski triju darbdienu laikā, ja tas ir paziņojums par infekcijas slimības diagnozes maiņu vai atcelšanu vai infekcijas slimības galīgo diagnozi, tās laboratorisku apstiprināšanu un slimības iznākumu. Rakstiska paziņošana ir aizpildītas steidzamā ziņojuma veidlapas nosūtīšana pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski un ieraksta izdarīšana pacienta medicīniskajā dokumentācijā par ziņošanas faktu;

7.3. par šo noteikumu 2.pielikuma 3.grupā minētajām slimībām (izņemot cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju, AIDS un tuberkulozi) triju darbdienu laikā rakstiski ziņo Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta medicīniskajā dokumentācijā;

7.4. par cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju, AIDS un tuberkulozi triju darbdienu laikā rakstiski vai elektroniski ziņo Slimību profilakses un kontroles centram, aizpildot medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1025 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.445)

7.1 Ja iespējamo infekcijas slimību pirmoreiz konstatējusi neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ārstniecības persona, tā sniedz steidzamo paziņojumu tikai par nehospitalizētajām personām. Ja personu hospitalizē un iespējamās infekcijas slimības diagnoze netiek atcelta, steidzamo paziņojumu sniedz slimnīcas uzņemšanas nodaļas ārstniecības persona.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.260 redakcijā)

7.2 Pirms ziņošanas Slimību profilakses un kontroles centram vai tā attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam ārstniecības personas informē personu, par kuru tiek ziņots, norādot ziņošanas mērķi un apliecinot, ka steidzamā paziņojuma veidlapā sniegtā informācija tiks izmantota tikai epidemioloģiskai uzraudzībai un pretepidēmijas pasākumu nodrošināšanai. Ja persona, par kuru tiek ziņots, ir nepilngadīga vai ar tiesas spriedumu tās rīcībspēja ir ierobežota, informē šīs personas likumisko pārstāvi.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.230 redakcijā)

7.3 Izglītības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai citas iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.260 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025; MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334)

7.4 Ja pacientam, kurš slimo ar gonoreju, ārstēšanas kursa laikā ar ceftriaksonu vai cefiksīmu nav bijis seksuāls kontakts un gonorejas klīniskie simptomi nav pazuduši, ārstniecības persona par to triju dienu laikā rakstiski ziņo Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta medicīniskajā dokumentācijā.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā)

7.5 Ja jaundzimušajam tiek konstatēta šo noteikumu 2.pielikumā minētā infekcijas slimība vai rodas profesionāli pamatotas aizdomas par inficēšanos ar šādu infekcijas slimību, ārstniecības persona šo noteikumu 7.punktā minētajos termiņos papildus aizpilda steidzamā paziņojuma veidlapu par jaundzimušā māti, nosūta minēto veidlapu Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta (jaundzimušā mātes) medicīniskajā dokumentācijā.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā)

8. Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība un Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologs ne vēlāk kā divu dienu laikā apmainās ar informāciju par gadījumiem, kuros ir konstatētas infekcijas slimības vai to izraisītāji, ja:

8.1. ir radušās pamatotas aizdomas par cilvēka inficēšanos, lietojot uzturā konkrētus pārtikas produktus vai kontaktējoties ar dzīvniekiem, kā arī ja infekcijas slimību izraisītāji ir atklāti pārtikas produktos vai pārtikas uzņēmumu vidē;

8.2. kāda šo noteikumu 1.pielikumā minētā slimība konstatēta dzīvniekam un pastāv cilvēku inficēšanās iespēja.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr.264 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.467; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025; MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334)

9. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025)

9.1 Pēc mikroorganisma kultūras izdalīšanas no cilvēka materiāla parauga, kā arī izdalot mikroorganismu no jebkura parauga, kas ņemts epidemioloģiskās izmeklēšanas ietvaros, vai īstenojot epidemioloģiskās uzraudzības programmas, laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona paraugu nosūta detalizētai izmeklēšanai uz laboratoriju, kuru akreditējusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, metroloģijas un akreditācijas centrs” atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 L "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2012)". Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci” un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir paziņojusi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un kura pilda nacionālā references centra funkcijas mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā (turpmāk – references laboratorija). References laboratorija veic:

9.1 1. identifikāciju un tipēšanu ar toksigenitātes noteikšanu, ja izdalītā mikroorganisma kultūra ir Corynebacterium diphtheria, Corynebacterium ulcerans un Corynebacterium pseudotuberculosis;

9.1 2. identifikāciju un tipēšanu, ja izdalītā mikroorganisma kultūra ir Neisseria meningitidis;

9.1 3. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025);

9.1 4. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025);

9.1 5. karbapenemāzi producējošo Enterobacteriaceae dzimtas mikroorganismu apstiprinošo testēšanu.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.492 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025; MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.43; MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

9.2 Ārstniecības persona nodrošina cilvēka materiāla parauga piegādi references laboratorijai, lai veiktu šo noteikumu 3.pielikumā minētos izmeklējumus, ja ir profesionāli pamatotas aizdomas par pacienta inficēšanos ar:

9.2 1. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.492);

9.2 2. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.492);

9.2 3. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.492);

9.2 4. hantavīrusu infekciju;

9.2 5. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.492);

9.2 6. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.492);

9.2 7. poliomielītu un citu enterovīrusu infekciju ar serozo meningītu un encefalītu;

9.2 8. putnu gripas vīrusu vai citu gripas vīrusu, ko Pasaules Veselības organizācija uzskata par iespējamu pandēmijas izraisītāju;

9.2 9. Rietumnīlas drudzi;

9.2 10. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.492);

9.2 11. masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (lai veiktu vīrusu izolēšanu, nukleīnskābes noteikšanu un genotipēšanu);

9.2 12. Denges drudzi;

9.2 13. Q drudzi (Coxiella burnetii);

9.2 14. jebkuru šo noteikumu 2.pielikumā minēto bīstamo infekcijas slimību.

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.467 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.492; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025; MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.43)

9.3 Laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona nodrošina primāri pozitīva klīniskā parauga piegādi references laboratorijai, lai apstiprinātu diagnozi, ja konstatētas:

9.31. HIV antivielas;

9.32. epidēmiskā parotīta vīrusa, masalu vīrusa vai masaliņu vīrusa IgM klases antivielas. Minēto slimību uzliesmojuma gadījumā (10 un vairāk saslimšanas gadījumi) laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona saskaņo ar Slimību profilakses un kontroles centru piegādājamo paraugu skaitu apstiprināšanai references laboratorijā;

9.3. C hepatīta vīrusa antivielas un laboratorijā nav iespējams veikt C hepatīta apstiprinošo testēšanu.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.492 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025; MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334; MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.43; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.445; MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 735)

9.4 Ja ārstniecības personai ir profesionāli pamatotas aizdomas par pacienta inficēšanos ar kādu no šo noteikumu 3.pielikumā minētajām infekcijas slimībām, ārstniecības persona nodrošina pacienta laboratorisko izmeklēšanu ar kādu no šo noteikumu 3.pielikumā norādītajām izraisītāja klātbūtnes noteikšanas metodēm. Uzliesmojuma gadījumā (10 un vairāk saslimšanas gadījumi) ārstniecības persona saskaņo ar Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu laboratoriski izmeklējamo pacientu skaitu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1025 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334)

9.5 Pēc Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Listeria, Escherichia coli, kas producē Šiga toksīnu/verotoksīnu (turpmāk – STEC/VTEC), un Streptococcus pneumoniae mikroorganismu kultūras izdalīšanas no cilvēka materiāla parauga (Streptococcus pneumoniae gadījumā – ja tas ir izdalīts no likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla), kā arī izdalot minētos izraisītājus no jebkura parauga, kas ņemts epidemioloģiskās izmeklēšanas vai epidemioloģiskās uzraudzības ietvaros, laboratorija nodrošina izdalītā izraisītāja tipēšanu, nosakot serotipu Salmonella, Shigella, Yersinia, Listeria, STEC/VTEC un Streptococcus pneumoniae kultūrām un sugu Campylobacter kultūrām. Ja laboratorijā nav tehnisku iespēju noteikt izraisītāja serotipu vai sugu, laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona nosūta izdalītā izraisītāja kultūru detalizētai izmeklēšanai uz šo noteikumu 9.1 punktā minēto laboratoriju. Uzliesmojuma gadījumā (10 un vairāk saslimšanas vai inficēšanās gadījumi) laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona tipēšanai pakļauto izdalīto izraisītāju kultūru daudzumu saskaņo ar Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

9.6 Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologs ir tiesīgs pieprasīt laboratorijas vadītājam un saņemt izdalīto izraisītāju turpmākai detalizētai izmeklēšanai šo noteikumu 9.1 punktā minētajā laboratorijā vai ārvalsts kompetentā laboratorijā, ja tas ir nepieciešams epidemioloģiskai izmeklēšanai.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

10. Laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona ziņo Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam par šo noteikumu 3.pielikumā norādīto infekcijas slimību izraisītāju klātbūtnes tiešu vai netiešu noteikšanu pārbaudītajā cilvēka materiāla paraugā, apstiprināšanu vai tipēšanu:

10.1. par 1.grupā minētajiem izraisītājiem nekavējoties telefoniski un reģistrē ziņošanas faktu;

10.2. par 2.grupā minētajiem izraisītājiem 72 stundu laikā, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un reģistrē ziņošanas faktu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1025 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334; MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

10.1. Laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā pārskatu par veiktajiem HIV testiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.492 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025: MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334; MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

10.2 Ja laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona atbilstoši šo noteikumu 10.punktam ziņo par šo noteikumu 3. pielikuma I sadaļas 17. punktā minētā izraisītāja Neisseria gonorrhoeae izdalīšanu, steidzamā paziņojuma veidlapā norāda jutības pret antibakteriāliem līdzekļiem testēšanas metodi un rezultātu, ja šāda testēšana tika veikta. Ja laboratorijā nav tehnisku iespēju noteikt izdalītā izraisītāja Neisseria gonorrhoeae jutību pret ceftriaksonu vai cefiksīmu, vai jebkuru citu pieprasītu antibakteriālu līdzekli, laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona mikroorganisma kultūru nosūta šo noteikumu 9.1 punktā minētajai laboratorijai jutības noteikšanai pret ceftriaksonu, cefiksīmu, ciprofloksacīnu, azitromicīnu, spektinomicīnu, gentamicīnu un tetraciklīnu.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

10.3 Ja laboratorija veikusi HIV infekciju apstiprinošo diagnostiku, laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona triju dienu laikā nosūta Slimību kontroles un profilakses centram testēšanas pārskatu par apstiprinošā testa pozitīvo rezultātu.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

10.4 Laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona triju dienu laikā nosūta Slimību kontroles un profilakses centram testēšanas pārskatu par izdalītās Micobacterium tuberculosis jutības noteikšanas rezultātu pret pirmās un otrās rindas zālēm.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

10.5 Laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā ziņojumu par primāri izolēto S. aureus, S. pneumoniae, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. faecium/faecalis, Acinetobacter spp./Acinetobacter baumannii mikroorganismu, aizpildot par attiecīgo izraisītāju šo noteikumu 4. pielikumā norādīto veidlapu.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.230 redakcijā; punktā minētā prasība ziņot par primāri izolēto Acinetobacter spp./Acinetobacter baumannii mikroorganismu stājas spēkā 01.07.2015., sk. 16.punktu)

11. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025)

12. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260)

12.1 (Svītrots ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

13. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.492)

14. (Svītrots ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.264)

14.1 Līdz 2009.gada 1.oktobrim šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajā gadījumā ārstniecības persona par pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze, aizpilda medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību un triju dienu laikā nosūta Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1025 redakcijā)

15. Šo noteikumu 10.5 punktā minētā kārtība piemērojama ar 2013.gada 1.aprīli.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā)

16. Šo noteikumu 10.5 punktā minētā prasība ziņot par primāri izolēto Acinetobacter spp./Acinetobacter baumannii mikroorganismu stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.230 redakcijā)

Ministru prezidents V.Krištopans

Labklājības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.7
Infekcijas slimības, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.264; MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260; MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.467; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1025; MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.334; MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.43; MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība un Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologs apmainās ar informāciju par gadījumiem, kad cilvēkiem vai dzīvniekiem konstatētas šādas infekcijas slimības:

1. Bruceloze

2. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260)

3. (Svītrots ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

4. E.coli O157:H7 infekcija

5. Ehinokokoze

6. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260)

7. Ērču vīrusencefalīts

8. Jersinioze

9. Kampilobakterioze

10. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260)

11. Leptospiroze

12. Liesas sērga (Sibīrijas mēris)

13. Listerioze

14. (Svītrots ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

15. (Svītrots ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

16. Ornitoze (psitakoze)

17. Q-drudzis un citas riketsiozes

18. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260)

19. Salmoneloze

20. (Svītrots ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

21. Trakumsērga

22. Trihineloze

23. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.260)

24. Tularēmija

25. Mēris

26. (Svītrots ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

27. Putnu gripa vai cita no jauna parādījusies bīstama zoonoze

28. (Svītrots ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

Labklājības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.7
Reģistrējamās infekcijas slimības

(Pielikums MK 19.05.2015. noteikumu Nr.230 redakcijā)

Nr.
p. k.
Reģistrējamā infekcijas slimība Grupa
1. Akūta šļauganā paralīze bērniem līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai 2.
2. Akūts vīrushepatīts 2.
3. Bakas* 1.
4. Botulisms 2.
5. Bruceloze 2.
6. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un AIDS 3.
7. Cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība* 1.
8 Denges drudzis 3.**
9. Difterija un difterijas izraisītāju nēsāšana 2.
10. Dzeltenais drudzis 1.
11. Ehinokokoze 3.**
12. Epidēmiskais parotīts 2.
13. Epidēmiskais utu izsitumu tīfs* un Brilla slimība* 1.
14. Ērču encefalīts 2.
15. Ērlihioze 3.
16. Garais klepus 2.
17. Gonokoku infekcija (gonoreja) 3.**
18. Hantavīrusu infekcija 2.
19. Hlamīdiju ierosinātas seksuāli transmisīvas slimības, tai skaitā hlamīdiju limfogranuloma (lymphogranuloma venereum) 3.**
20. Holera un holeras izraisītāju nēsāšana* 1.
21. Hronisks vīrushepatīts un hepatīta vīrusa nēsāšana 3.**
22. Invazīvā Haemophilus infuenzae slimība 3.**
23. Invazīvā meningokoku ierosināta slimība 2.
24. Invazīvā pneimokoku izraisītā slimība 3.**
25. Jersinioze 2.
26. Kampilobakterioze 2.
27. Kreicfelda-Jakoba slimība 3.
28. Kriptosporidioze 2.
29. Laimas slimība (laimborelioze) 3.
30. Leģionāru slimība (legioneloze) 2.
31. Lepra 3.
32. Leptospiroze 2.
33. Liesassērga (Sibīrijas mēris)* 1.
34. Listerioze 2.
35. Malārija un malārijas izraisītāju nēsāšana 3.**
36. Masalas 2.
37. Masaliņas, iedzimtās masaliņas, tai skaitā iedzimto masaliņu sindroms 2.
38. Meningīti, encefalīti 2.
39. Mēris* 1.
40. Ornitoze (psitakoze) 2.
41. Poliomielīts* 1.
42. Putnu gripa* vai cita gripa, kuru izraisa vīruss, ko Pasaules Veselības organizācija uzskata par iespējamās pandēmijas izraisītāju (līdz laikam, kad tiks konstatēta noturīgā gripas izplatīšanās Latvijā) 1.
43. Q-drudzis 2.
44. Rietumnīlas drudzis 2.
45. Salmoneloze un tās izraisītāju nēsāšana 2.
46. Sifiliss, tai skaitā iedzimts un jaundzimušo sifiliss 3.
47. Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)*, Tuvo Austrumu respiratorais sindroms (MERS)* 1.
48. Stingumkrampji (tetāns) 2.
49. Šiga toksīnu/verotoksīnu producējošo Escerichia coli infekcija (STEC/VTEC), hemolītiski urēmiskais sindroms vai
trombocitāri hemorāģiskā purpura
2.
50. Šigelozes un to izraisītāju nēsāšana 2.
51. Toksoplazmoze (iedzimtā) 3.**
52. Trakumsērga 1.
53. Trihineloze 2.
54. Tuberkuloze 3.
55. Tularēmija 2.
56. Utu atguļas tīfs* 1.
57. Vēdertīfs un paratīfi, tai skaitā vēdertīfa un paratīfu izraisītāju nēsāšana 2.
58. Vējbakas 3.
59. Vīrusu (rotavīrusu, norovīrusu, adenovīrusu, astrovīrusu, sapovīrusu) zarnu infekcijas 3.**
60. Vīrusu hemorāģiskie drudži*, tai skaitā Ebolas vīrusslimība, Lasas drudzis, Mārburgas vīrusslimība, Krimas Kongo hemorāģiskais drudzis 1.
61. Žiardiāze 2.

Piezīmes.

1. * – bīstama infekcijas slimība.

2. ** – ārstniecības persona ziņo vienu reizi par gadījumu, kas apstiprināts atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

3.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.7
Reģistrējamie laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji, to noteikšanas metodes un izmeklējamie paraugi

(Pielikums MK 19.05.2015. noteikumu Nr.230 redakcijā)

Nr.
p. k.
Infekcijas slimības izraisītājs
(infekcijas slimība)
Metode Klīniskais
materiāls
Grupa
I. Bakteriālās infekcijas slimības
1. Bacillus anthracis (liesassērga, Sibīrijas mēris) izolēšana nav definēts** 1.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 1.
2. Bordetella pertussis (garais klepus) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* serums 2.
3. Brucella spp. (bruceloze) izolēšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* serums 2.
4. Campylobacter spp. (kampilobakterioze) izolēšana izkārnījumi, asinis 2.
5. Chlamydia trachomatis (hlamīdiju ierosināta seksuāli transmisīva slimība, ieskaitot lymphogranuloma venereum, LGV) izolēšana no anoģenitālā trakta vai konjunktīvas 2.
tieša imūnfluorescences reakcija nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
LGV gadījumā: izolēšana vai nukleīnskābes noteikšana ar papildu L1, L2 vai L3 serovarianta (genovarianta) identificēšanu nav definēts** 2.
6. Clostridium botulinum (botulisms) izolēšana izkārnījumi (zīdaiņu botulisms), materiāls no brūces (brūču botulisms) 2.
botulīna toksīna noteikšana nav definēts** 2.
7. Clostridium tetani (stingumkrampji) izolēšana infekcijas skartā vieta 2.
stingumkrampju toksīna noteikšana serums 2.
8. Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium pseudotuberculosis (difterija un difterijas izraisītāju nēsāšana) toksīnu producējošās C. diphtheriae, C. ulcerans, C. pseudotuberculosis izolēšana nav definēts** 2.
9. Coxiella burnetii
(Q-drudzis)
izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde*
(IgG vai IgM II fāze)
serums nav jāziņo
10. Pret karbapenēmiem rezistentie Enterobacteriaceae dzimtas mikroorganismi karbapenemāžu rezistences noteikšana nav definēts** 2.
11. Escherichia coli, kas producē Šiga toksīnu/verotoksīnu (STEC/VTEC) Šiga toksīnu (Stx) vai stx1vai stx2 gēnu(-us) saturoša E. coli celma izolēšana nav definēts** 2.
sorbitolu nefermentējošu (NSF) E. coli O157 izolēšana (bez Stx un stx gēnu testēšanas) nav definēts 2.
stx1 vai stx2 gēna(-u) nukleīnskābes tieša noteikšana (bez celma izolēšanas) nav definēts** 2.
brīva Stx tieša noteikšana
(bez celma izolēšanas)
izkārnījumi 2.
serogrupām specifisko (LPS) antivielu reakcija* serums tikai hemolītiski urēmiskā sindroma gadījumā 2.
identificēšana (serotipa, fāga tipa, eae gēnu, stx1 vai stx2 apakštipu raksturošana) nav definēts** 2.
12. Francisella tularensis (tularēmija) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* serums 2.
13. Haemophilus influenzae (invazīva Haemophilus influenzae infekcija) izolēšana parasti sterils materiāls 2.
nukleīnskābes noteikšana parasti sterils materiāls 2.
14. Legionella spp.

(leģionāru slimība)

izolēšana (Legionella spp.) elpceļu sekrēts vai cits parasti sterils materiāls 2.
nukleīnskābes noteikšana (Legionella spp.) elpceļu sekrēts, plaušu audi vai cits parasti sterils materiāls 2.
antigēna noteikšana (Legionella pneumophila) urīns, elpceļu sekrēts, plaušu audi 2.
specifisko antivielu atbilde pret 1. serogrupas Legionella pneumophila (ievērojama paaugstināšanās pāra serumos vai vienreizēji augsts titrs serumā) serums 2.
specifisko antivielu atbilde* pret Legionella spp. vai kas nav 1. serogrupas Legionella pneumophila pāra serumi 2.
15. Leptospira spp. (leptospiroze) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
noteikšana ar imūnfluorescences metodi nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* serums 2.
16. Listeria monocytogenes (listerioze) izolēšana parasti sterils materiāls 2.
izolēšana parasti nesterils materiāls, kas ņemts no augļa, nedzīvi dzimuša bērna, jaundzimušā bērna vai mātes dzemdību laikā vai 24 stundu laikā pēc tām 2.
17. Neisseria gonorrhoeae (gonokoku infekcija) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
noteikšana ar nukleīnskābes zondi bez amplificēšanas nav definēts** 2.
gramnegatīvu intracelulāru diplokoku (gonokoku) noteikšana uztriepe no vīrieša uretras 2.
18. Neisseria meningitidis (invazīva meningokoku ierosināta slimība) izolēšana parasti sterils materiāls, purpuras ādas bojājumi 2.
nukleīnskābes noteikšana parasti sterils materiāls, purpuras ādas bojājumi 2.
antigēna noteikšana likvors 2.
gramnegatīvu diplokoku noteikšana likvors 2.
19. Salmonella spp., izņemot 3. pielikuma I sadaļas 20. punktā norādītās (salmoneloze un tās izraisītāju nēsāšana) izolēšana izkārnījumi, urīns, ķermeņa (piemēram, inficētu brūču) materiāls, parasti sterils ķermeņa šķidrums un audi (asinis, likvors, kaulaudi, sinoviālais šķidrums) 2.
20. Salmonella typhi un Salmonella paratyphi (vēdertīfs un paratīfi, tai skaitā vēdertīfa un paratīfu izraisītāju nēsāšana) izolēšana nav definēts** 2.
21. Shigella spp. (šigeloze un tās izraisītāju nēsāšana) izolēšana nav definēts** 2.
22. Streptococcus pneumoniae

(invazīvā pneimokoku izraisītā slimība)

izolēšana parasti sterils materiāls 2.
nukleīnskābes noteikšana parasti sterils materiāls 2.
antigēna noteikšana parasti sterils materiāls 2.
23. Treponema pallidum (sifiliss) tumšā lauka mikroskopija bojājumu eksudāts, audi, iedzimtā un jaundzimušo sifilisa gadījumā – arī nabassaite, placenta, deguna izdalījumi, ādas bojājumu materiāls 2.
tieša imūnfluorescences reakcija bojājumu eksudāts, audi, iedzimtā un jaundzimušo sifilisa gadījumā – arī nabassaite, placenta, deguna izdalījumi 2.
nukleīnskābes noteikšana (PĶR) bojājumu eksudāts vai audi 2.
skrīninga testi*** – netreponēmālie testi (SED, VDRL, RPR) asinis, serums nav jāziņo ****
skrīninga tests*** – netreponēmālais tests (VDRL) zīdaiņa likvors 2.
skrīninga tests*** – Treponema pallidum hemaglutinācijas tests (TPHA) asinis, serums nav jāziņo ****
skrīninga tests*** – sifilisa eksprestests (ātrais sifilisa tests) asinis, serums, plazma nav jāziņo
skrīninga tests*** – Treponema pallidum daļiņu aglutinācijas tests (TPPA) asinis, serums nav jāziņo ****
IgM un/vai IgG specifisko antivielu noteikšana (apstiprinošs tests) asinis, serums 2.
24. Vibrio cholerae (holera) izolēšana nav definēts** 1.
O1 vai O139 antigēna noteikšana Vibrio cholerae izolāts 1.
enterotoksīna vai tā gēna noteikšana Vibrio cholerae izolāts 1.
25. Yersinia enterocolitica un Yersinia pseudotuberculosis (jersinioze) izolēšana nav definēts** 2.
26. Yersinia pestis (mēris) izolēšana nav definēts** 1.
nukleīnskābes noteikšana

(F1 antigēns)

nav definēts** 1.
specifisko antivielu atbilde* (pret Yersinia pestis F1 antigēnu) serums 1.
II. Vīrusu infekcijas slimības
1. A hepatīta vīruss
(A hepatīts)
nukleīnskābes noteikšana serums, izkārnījumi 2.
specifisko antivielu reakcija* serums 2.
antigēna noteikšana izkārnījumi 2.
2. B hepatīta vīruss
(B hepatīts)
IgM antivielu pret B hepatīta vīrusa serdes antigēnu noteikšana (anti-HBc IgM) serums 2.
virsmas antigēna noteikšana (HBsAg) serums 2.
e antigēna noteikšana (HBeAg) serums 2.
nukleīnskābes noteikšana
(HBV-DNS)
serums 2.
3. C hepatīta vīruss (C hepatīts) nukleīnskābes noteikšana
(HCV-RNS)
serums 2.
vīrusa serdes antigēna noteikšana (HCV-core) serums 2.
specifisko antivielu (anti-HCV) atbilde*, kas apstiprināta ar apstiprinošu antivielu noteikšanas (piemēram, imūnblota) testu personām, kuras vecākas par 18 mēnešiem, bez pierādījumiem par izārstētu infekciju serums 2.
4. Denges drudža vīruss (Denges drudzis) vīrusa izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
antigēna noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* serums 2.
5. Dzeltenā drudža vīruss (dzeltenais drudzis) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
antigēna noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* serums 2.
histoloģija sekciju materiāls (aknas) 2.
6. Enterovīruss (meningīti, encefalīti) izolēšana un tipēšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* serums nav jāziņo
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
7. Epidēmiskā parotīta vīruss (epidēmiskais parotīts) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde*, kas raksturīga akūtai infekcijai serums, siekalas 2.
8. Lyssa virus (trakumsērga) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
vīrusa antigēnu noteikšana (tieša imūnfluorescences reakcija) nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* ar vīrusa neitralizācijas testu serums, likvors 2.
9. Masaliņu vīruss (masaliņas) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde* (IgG) serums, siekalas 2.
specifisko antivielu atbilde* (IgM) nav definēts** 2.
10. Masalu vīruss (masalas) izolēšana nav definēts** 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu atbilde*, kas raksturīga akūtai infekcijai serums, siekalas 2.
tieša imūnfluorescences reakcija ar specifiskām monoklonālām antivielām nav definēts** 2.
11. Poliomielīta vīruss (poliomielīts vai akūta šļauganā paralīze) izolēšana un tipēšana nav definēts** 1.
12. Putnu gripas vīruss (A/H5 vai A/H5N1) vai cits gripas vīruss, ko Pasaules Veselības organizācija atzinusi par iespējamo pandēmijas izraisītāju vīrusa izolēšana nav definēts** 1.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 1.
specifisko antivielu atbilde (četrkārtīga vai lielāka titra paaugstināšanās vai vienreizēji augsts titrs) serums 1.
13. Rietumnīlas drudža vīruss (Rietumnīlas drudzis) izolēšana asinis, likvors 2.
nukleīnskābes noteikšana asinis, likvors 2.
specifisko IgM antivielu atbilde* likvors 2.
augsta IgM antivielu titra un IgG antivielu noteikšana un apstiprināšana ar neitralizāciju serums 2.
specifisko antivielu reakcija serums 2.
14. SARS-coronavirus (smags akūts respirators sindroms (SARS,
SARS-coV))
izolēšana un identifikācija, izmantojot RT-PĶR metodi nav definēts** 1.
SARS-coV nukleīnskābes noteikšana ar RT-PĶR metodi nav definēts** 1.
SARS-coV antivielu noteikšana serums 1.
15. Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīruss
(MERS-coV)
MERS-coV noteikšana ar PĶR nav definēts** 1.
MERS-coV seroloģiska noteikšana serums 1.
16. Variola virus (bakas) izolēšana un sekvences noteikšana nav definēts** 1.
nukleīnskābes noteikšana un sekvences noteikšana nav definēts** 1.
Orthopox vīrusa daļiņu identificēšana ar elektronu mikroskopiju (EM) nav definēts** 1.
17. Vīrusi, kas izraisa zarnu infekcijas (rotavīruss, norovīruss, adenovīruss, astrovīruss, sapovīruss) antigēna noteikšana izkārnījumi 2.
nukleīnskābes noteikšana izkārnījumi 2.
18. Vīrusi, kas izraisa vīrusu hemorāģiskos drudžus (vīrusu hemorāģiskie drudži) izolēšana nav definēts** 1.
nukleīnskābes noteikšana un genotipa noteikšana nav definēts** 1.
III. Parazitārās infekcijas slimības
1. Cryptosporidum (kriptosporidioze) oocistu noteikšana izkārnījumi 2.
parazīta noteikšana zarnu šķidrums, tievo zarnu biopsijas materiāls 2.
nukleīnskābes noteikšana izkārnījumi 2.
antigēna noteikšana izkārnījumi 2.
2. Echinococcus spp. (ehinokokoze) specifisko antivielu atbilde* serums 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
mikroskopiska, makroskopiska vai histoloģiska noteikšana nav definēts** 2.
3. Giardia lamblia (žiardiāze) cistu vai trofozoītu noteikšana izkārnījumi, duodenālais šķidrums, tievo zarnu biopsijas materiāls 2.
antigēna noteikšana izkārnījumi 2.
4. Plasmodium spp. (malārija) parazītu noteikšana, izmantojot gaismas mikroskopiju asins uztriepe 2.
nukleīnskābes noteikšana asinis 2.
antigēna noteikšana nav definēts** 2.
Plasmodium spp. diferenciācija nav definēts** 2.
5. Toxoplasma gondii (iedzimtā toksoplazmoze) T. gondii noteikšana ķermeņa audi vai šķidrumi 2.
nukleīnskābes noteikšana nav definēts** 2.
specifisko antivielu reakcija (IgM, IgG, IgA) jaundzimušajam serums 2.
IgG titri zīdainim līdz 12 mēnešu vecumam nav definēts** 2.
6. Trichinella spp. (trihineloze) Trichinella kūniņu noteikšana muskuļu biopsijā iegūtie audi 2.
specifisko antivielu atbilde serums 2.

Piezīmes.

1. Specifisko antivielu atbilde* – ja nav norādīts citādi – IgM klases antivielu klātbūtne, ja pacientam nesen nav veikta vakcinācija vai diagnostiski nozīmīgs specifisko antivielu titra pieaugums.

2. Nav definēts** – klīniskā materiāla veidu nosaka ārstniecības persona atbilstoši slimības norisei un laboratorijas noteiktajām prasībām par paraugu savākšanas kārtību un testēšanas metodēm.

3. Skrīninga tests*** – ja diagnosticēts sifiliss, skrīninga testu apstiprina ar specifisko IgM un/vai IgG klases antivielu noteikšanas testu – imūnfermentatīvais tests, imūnblota tests, imūnfluorescences tests (FTA-abs).

4. Nav jāziņo**** – izņemot gadījumu, ja laboratoriskās pārbaudes pozitīvs rezultāts konstatēts jaundzimušā mātei vai bērnam līdz divu gadu vecuma sasniegšanai.

4.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.7

(Pielikums MK 22.01.2013. noteikumu Nr.43 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.230)

Ārstniecības iestādes nosaukums _______________________________________________

Kods

Ziņojums par izolēto S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.faecium/faecalis, Acinetobacter spp./Acinetobacter baumannii mikroorganismu

(vajadzīgo pasvītrot)

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

(jāaizpilda par katru izolātu)

1. Laboratorijas nosaukums
2. Izolētā izraisītāja nosaukums (S.pneumoniae norādīt serotipu)
3. Testēšanas metode
4. Parauga numurs
5. Klīniskais materiāls (atzīmēt):

asins

likvors

cits parasti sterils klīniskais materiāls (norādīt) _______________________________

6. Parauga ņemšanas datums (dd/mm/gggg)
7. Parauga ņemšanas laiks (hh/mm)
8. Parauga nosūtītājs (ārstniecības persona/laboratorija)
9. Pacienta vārds, uzvārds vai iniciāļi
10. Dzimums (pasvītrot): vīrietis, sieviete, nav zināms
11. Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)
12. Diagnoze/klīniskās izpausmes
13. Izmeklēts (pasvītrot): stacionārā, ambulatori, nav zināms, cits
14. Stacionāra/ambulatorās iestādes nosaukums
15. Hospitalizācijas datums (dd/mm/gggg)

Nodaļas profils (pasvītrot):

terapija, pediatrija, pediatrija/neonatālā ITN, ķirurģija, hematoloģija/onkoloģija,

dzemdniecība/ginekoloģija, ITN, NMP, uroloģija, infektoloģija,

cits (norādīt) _______________________________ , nav zināms

16. Jutības pret antibakteriāliem līdzekļiem noteikšana (pasvītrot):

veikta, nav veikta, nav zināms

Testēšanas pārskata I daļu aizpildīja

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

II. JUTĪBAS TESTĒŠANAS REZULTĀTI

(jāaizpilda tikai konkrētam mikroorganisma izolātam atbilstošā tabula)

1. S.aureus, kas izdalīts no asinīm vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Cefoksitīns


diska koncentrācija

2. Oksacilīns

un/vai

meticilīns

un/vai

flukloksacilīns

un/vai

kloksacilīns

un/vai

dikloksacilīns

3. Ciprofloksacīns

un/vai

norfloksacīns

un/vai

ofloksacīns

un/vai

levofloksacīns

4. Rifampīns

5. Linezolīds

Citas testēšanas metodes:
1) mec A gēna noteikšana ar PĶR metodi (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms
2) penicilīna saistošā proteīna 2a noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms

2. S.pneumoniae, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Oksacilīns

diska koncentrācija

2. Penicilīns

3. Eritromicīns

un/vai

klaritromicīns

un/vai

azitromicīns

4. Cefotaksīms

un/vai

ceftriaksons

5. Norfloksacīns

diska koncentrācija

6. Ciprofloksacīns

un/vai

ofloksacīns

un/vai

levofloksacīns

7. Moksifloksacīns

3. E.coli, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Amoksicilīns

un/vai

ampicilīns

2. Gentamicīns

un/vai

tobramicīns

un/vai

amikacīns

3. Ciprofloksacīns

un/vai

ofloksacīns

un/vai

levofloksacīns

4. Cefotaksīms

un/vai

ceftriaksons

un/vai

ceftazidīms

5. Imipenēms

un/vai

meropenēms

Citas testēšanas metodes:
1) paplašināta spektra betalaktamāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms
2) karbapenemāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms

4. K.pneumoniae, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Gentamicīns

un/vai

tobramicīns

un/vai

amikacīns

2. Ciprofloksacīns

un/vai

ofloksacīns

un/vai

levofloksacīns

3. Cefotaksīms

un/vai

ceftriaksons

un/vai

ceftazidīms

4. Imipenēms

un/vai

meropenēms

Citas testēšanas metodes:
1) paplašināta spektra betalaktamāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms
2) karbapenemāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms

5. P.aeruginosa, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Piperacilīns

un/vai

piperacilīns/ tazobaktāms

2. Gentamicīns

un/vai

tobramicīns

3. Amikacīns

4. Ciprofloksacīns

un/vai

levofloksacīns

5. Ceftazidīms

6. Imipenēms

un/vai

meropenēms

Citas testēšanas metodes:
paplašināta spektra betalaktamāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms

6. E.faecium/faecalis, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Amoksicilīns

un/vai

ampicilīns

2. Gentamicīns (augsta līmeņa)

diska koncentrācija

3. Vankomicīns

4. Teikoplanīns

5. Linezolīds

Piezīmes.

1. R – rezistents.

2. I – mēreni jutīgs.

3. S – jutīgs.

4. NI – nav interpretācijas.

7. Acinetobacter spp./Acinetobacter baumannii, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p. k.
Antibakteriālais līdzeklis Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI) Disku metode (mm) Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI) MIC
(mg/l)
MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)
E-tests
(mg/l)
E-testa interpretācija
(S, I, R vai NI)
1. Ciprofloksacīns
un/vai
levofloksacīns
2. Gentamicīns
un/vai
tobramicīns
3. Imipenēms
un/vai
meropenēms
un/vai
doripenēms
4. Kolistīns
5. Amikacīns

Citas testēšanas metodes:
Karbapenemāzes: pozitīvs negatīvs nav zināms

Testēšanas pārskata II daļu aizpildīja

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 05.01.1999.Stājas spēkā: 09.01.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5/6, 08.01.1999.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Latvijas standarti
20667
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2015","iso_value":"2015\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2015.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-21.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2012","iso_value":"2012\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2012.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-01.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2008","iso_value":"2008\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2008.-11.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2007","iso_value":"2007\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2007.-02.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2006","iso_value":"2006\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2006.-06.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2004","iso_value":"2004\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2004.-07.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2003","iso_value":"2003\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2003.-28.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2002","iso_value":"2002\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2002.-06.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.1999","iso_value":"1999\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.1999.-28.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)