Lai pieteiktu Covid-19 ambulatorā pacienta laboratorisko izmeklēšanu kontroles nolūkā, ģimenes ārsts:

 • izveido nosūtījumu e-veselības portālā vai;
 • izveido nosūtījumu SIA “Centrālā laboratorija” mājas lapā (www.laboratorija.lv) vai SIA “E.Gulbja laboratorija” mājaslapā (www.egl.lv) vai;
 •  zvana uz tālruni 8303, 67334433 darba dienās laikā no 8:00 līdz 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00 -12:00.

Ārsta lēmuma pieņemšanas algoritms Covid-19 pacienta izolācijas pārtraukšanu

Covid-19 pacientu grupa

Izolācijas pārtraukšana

Darba pienākumu pildīšanas uzsākšana nodarbinātajiem darbos, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai*

Simptomātiska infekcija, kas apstiprināta:

 • laboratoriski
 • klīniski un epidemioloģiski
 • 21. dienā no Covid-19 saslimšanas sākuma (nosaka ārstējošais ārsts,
  veicot pacienta aptauju) ar nosacījumu, ka pēc simptomu izzušanas jāpaiet ne mazāk kā 7 dienām**.
 • Agrāk***, ja ir 2 secīgi (ar intervālu vismaz 24 stundas) negatīvi kontroles testu rezultāti (atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai).
 • 28. dienā pēc 21. dienā no Covid-19 saslimšanas sākuma (nosaka ārstējošais ārsts, veicot pacienta aptauju) ar nosacījumu, ka pēc simptomu izzušanas jāpaiet ne mazāk kā 7 dienām**.
 • Agrāk***, ja ir 2 secīgi (ar intervālu vismaz 24 stundas) negatīvi kontroles testu rezultāti (atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai).

Bezsimptomu infekcija, kas apstiprināta laboratoriski

 • 14. dienā pēc  Covid-19 laboratoriskās apstiprināšanas (kontroles testēšanu var neveikt).
 • 21. dienā pēc Covid-19 laboratoriskās apstiprināšanas.
 • Agrāk, ja ir 2 secīgi (ar intervālu vismaz 24 stundas) negatīvi kontroles testu rezultāti (atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai).

* Ārstniecības persona, kura strādā tiešā kontaktā ar pacientiem, sociālo iestāžu darbinieki, kuri strādā tiešā kontaktā ar klientiem un izglītības iestāžu darbinieki, kuri strādā tiešā kontaktā ar bērniem.

** Ja slimības simptomi ieilgst vairāk par 21 dienu, tad izolāciju var pārtraukt un uzsākt darba pienākumu veikšanu 28 dienā, ja 7 dienas nav bijušas slimība pazīmes, un šajā gadījumā kontroles testēšana nav jāveic.

*** Ja pirmais kontroles tests ir pozitīvs, atkārtotu Covid-19 kontroles testēšanu neveic, bet rekomendē gaidīt līdz noteiktajai dienai, kad stingro izolāciju var pārtraukt vai darba pienākumus var uzsākt bez kontroles testu veikšanas. Persona atkārtotu testu var veikt, apmaksājot no saviem līdzekļiem.

Ārstējošais ārsts pieņem lēmumu par Covid-19:

 • pacienta izolācijas izbeigšanu, izsniedzot vai nosūtot elektroniski pacientam veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: “Apliecinu, ka uz šo personu no 2020. gada ______________ (datums) nav attiecināmi stingrās izolācijas nosacījumi”. Šo dokumentu persona var uzrādīt amatpersonām, lai apliecinātu, ka uz personu nav attiecināmi stingrās izolācijas nosacījumi;
 • atļauju darba pienākumu pildīšanas uzsākšanai nodarbinātajiem darbos, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai, noslēdzot darba nespējas lapu. Noslēgta darbnespējas lapa ir apliecinājums darba devējam, ka persona var uzsākt pildīt darba pienākumus.
 • Ņemot vērā to, ka ir pierādījumi par SARS-CoV-2 izdalīšanu ar fēcēm klīniski veselām personām, īpaši bērniem, pacientiem obligāti jārekomendē rūpīga roku higiēnas ievērošana arī pēc izolācijas izbeigšanās.