Slimību profilakses un kontroles centrs

Rīgā notiek projekta "Vienotā rīcība HIV un saistīto infekciju profilaksei un kaitējuma mazināšanai" forums

19.11.2016, 00:00

 

Eiropas Komisijas projekta "Vienotā rīcība HIV un saistīto infekciju profilaksei un kaitējuma mazināšanai" (HA-REACT) ietvaros Rīgā no šī gada 2. līdz 3. novembrim norisinājās projekta 2.Partnerības forums. Partnerības forumā piedalījās projekta asociētie un sadarbības partneri, konsultatīvās padomes locekļi un citas uzaicinātās puses, kopumā sapulcējot vairāk kā 50 pārstāvjus no 18 Eiropas Savienības valstīm.

 

Partnerības foruma norises laikā tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar projekta pirmajā norises gadā veiktajām aktivitātēm projekta prioritārajās (fokusa) un pārējās iesaistītajās valstīs, analizējot katru projekta darba pakotnes darbību. Kā arī tika apskatīti ar projekta īstenošanu saistītie administratīvie, finansiālie un organizatoriskie jautājumi. Partnerības forumu no Latvijas puses pārstāvēja dalībnieki no Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un biedrības "DIA+LOGS".

 

Atgādinām, ka projekta galvenie mērķi saistīti ar HIV un pavadošo infekciju (īpaši tuberkulozes un vīrushepatīta C) profilakses pasākumu uzlabošanu injicējamo narkotiku lietotāju vidū. Projektu finansē Eiropas Savienība (ES) un tajā piedalās 23 partneri no 18 Eiropas Savienības dalībvalstīm (Horvātija, Čehija Dānija, Somija, Igaunija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Polija, Portugāle, Slovēnija, Spānija.). Projektā iesaistīsies arī eksperti no Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) un Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarību monitoringa centra (EMCDDA) u.c.

 

Atbilstoši starptautiskās organizācijas (ECDC) rekomendācijām par projekta prioritārajām (fokusa) valstīm tika izvēlētas Latvija, Lietuva un Ungārija, kurās tiks realizēti projekta uzdevumi.

 

Projekta galvenie uzdevumi ir būtiski samazināt HIV un pavadošo infekciju (tuberkulozes, vīrushepatīta C) izplatību injicējamo narkotiku lietotāju vidū ES līdz 2020. gadam; pievērst uzmanību tām valstīm, kurās profilakses pasākumi ir nepietiekoši vai neefektīvi; veicināt plašu kaitējuma mazināšanas programmu kvalitāti ES dalībvalstīs, ar mērķi uzlabot HIV, tuberkulozes un vīrushepatītu profilaksi un ārstēšanu, testēšanas un aprūpes pieejamību injicējamo narkotiku lietotāju vidū; uzlabot kaitējuma mazināšanas pakalpojumu kvalitāti; uzlabot kaitējuma mazināšanas pakalpojumus un veselības aprūpi ieslodzījumu vietās; veicināt integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību injicējamo narkotiku lietotājiem.

 

Latvija ir iesaistījusies trijās projekta darba pakotnēs: 4.darba pakotnē “Testēšana un veselības aprūpes pieejamība”; 5.darba pakotnē “Kaitējuma mazināšanas attīstīšana”; 8.darba pakotnē “Ilgtspējība un ilgtermiņa finansējums”.

 

Projekta ietvaros Latvijā Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar biedrību “DIA+LOGS” organizē mobilās vienības darbu Rīgā un Pierīgā.

 

Mobilie jeb pārvietojamie kaitējuma mazināšanas pakalpojumi tiek sniegti mikroautobusos vai autobusos un paredzēti injicējamo narkotiku lietotājiem. Pakalpojumos ietilpst testa veikšana un konsultāciju sniegšana, kā arī šļirču maiņa. Mobilās vienības sastāvā strādā medicīnas darbinieks, kurš veic ekspresdiagnostiku un klientu konsultēšanu un/vai sociālais darbinieks, kurš sniedz konsultācijas un veic citus pienākumus, kā arī transportlīdzekļa vadītājs, kurš arī veic šļirču/adatu apmaiņu mobilajā vienībā un motivē klientus saņemt citus mobilajā vienībā pieejamos pakalpojumus. Maršruts tiek izstrādāts, pamatojoties uz iepriekšējo vides izpēti, uz ielu darbinieku ieteikumiem.

 

Latvijā šobrīd jau darbojas divas mobilās vienības: Rīgā un Daugavpilī. Mobilo vienību darbs ir viens no efektīvākajiem kaitējuma mazināšanas programmu realizēšanas veidiem. Mobilā kaitējuma mazināšanas vienība šobrīd Latvijā pilda būtisku lomu, jo ar tās palīdzību tiek sasniegti grūti pieejamie narkotiku lietotāji.

 

2013. gada pētījuma „Narkotiku lietošanas tendences un paradumi Latvijā” dati liecina, ka mobilo kaitējuma mazināšanas vienību ir izmantojis aptuveni katrs piektais narkotiku lietotājs. Ir svarīgi aptvert vēl lielāku riskam pakļauto narkotiku lietotāju daļu un uzlabot pakalpojumu pieejamību ar papildus mobilajām vienībām, sevišķi Rīgā un Pierīgas teritorijā, kur atrodas lielākā daļa narkotiku lietotāju Latvijā.

 

Mobilā vienībā būs pieejami šādi pakalpojumi:

  • medicīnas darbinieka pakalpojumi: konsultācijas par HIV un citām ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību un tuberkulozes profilaksi, ārstēšanas iespējām, eksprestestu veikšana, motivēšana vērsties uz tālāku veselības aprūpi;
  • sociālā darbinieka pakalpojumi: konsultācijas par pieejamiem sociālās palīdzības veidiem, motivēšana vērsties uz tālāku veselības un sociālo aprūpi;
  • šļirču adatu izsniegšana, savākšana un droša utilizēšana;
  • ielu darbs: šļirču un adatu maiņa, motivēšana vērsties pēc medicīnas un sociālā darbinieka palīdzības, informācijas sniegšana.

Minētie pakalpojumi tiks īstenoti līdz 2018. gada septembrim. 

 

Projekta galvenais koordinators ir Somijas Nacionālais Veselības un labklājības institūts (National Institute for Health and Welfare).
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC