Slimību profilakses un kontroles centrs

Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atlasē “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

11.08.2016, 00:00

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) informē, ka ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu: līdz 2016. gada 22. septembrim pašvaldībām un līdz 2016. gada 13. oktobrim Slimību profilakses un kontroles centram.

 

Vēršam uzmanību, ka, pagarinot izsludinātās projektu iesniegumu atlases termiņu, attiecīgi projekta iesniedzējam samazinās laiks, kurā ar Veselības ministriju un sadarbības iestādi saskaņot projekta gada plānu, kas iesniedzams 10 darbadienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Lai mazinātu risku savlaicīgi (ar 2017.gada 1.janvāri) uzsākt kvalitatīvu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu, aicinām projektu iesniedzējus sagatavot un iesniegt projektu iesniegumus pēc iespējas ātrāk, negaidot noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņu. Ņemot vērā to, ka pasākuma ietvaros ir izsludināta ierobežota projektu iesniegumu atlase, sadarbības iestāde var katru projektu iesniegumu izvērtēt un apstiprināt atsevišķi, negaidot visu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datumu.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC