Slimību profilakses un kontroles centrs

Izdod aizliegumu jaunai psihoaktīvai vielai

29.02.2016, 00:00
 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka no 29.februāra stājas spēkā aizliegums jaunai un bīstamai psihoaktīvai vielai "5F-PCN" un to saturošiem izstrādājumiem. Vielas "5F-PCN" un to saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Minētā viela ir sintētiskais kanabinoīds.

 

Tāpat, atskaitot zinātniskos pētījumus, nav norāžu par vielas "5F-PCN" izmantošanu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas vielas ārstnieciskās vērtības vai pielietojums.

 

Agrīnās brīdināšanas sistēmā saņemts ziņojums par Slovēnijā reģistrētu vielas "5F-PCN" identifikācijas gadījumu pērnā gada septembrī.

 

Atgādinām, ka pagaidu aizliegumu nosaka uz laika periodu līdz 12 mēnešiem saskaņā ar likumu "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību". Minētais likums paredz, ka no aizlieguma spēkā stāšanās dienas vielas un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

 

Kopš 2014. gada aprīļa par jaunu psihoaktīvu vielu vai to saturošu izstrādājumu, kam ir noteikts aizliegums, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu piemēro kriminālatbildību.

 

Šobrīd par minētajām darbībām draud brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods un policijas kontrole. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

 

Papildu informācija par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem, pieejama:

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC