SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XVIII Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade (R00-R99)

Nodaļā ietverti simptomi, pazīmes, anomāli klīnisko vai citu izmeklējumu rezultāti, kā arī nedefinēti stāvokļi, kam neviena no citur kodētajām diagnozēm nav piemērojama.

Pazīmes un simptomi, kas diezgan noteikti norāda uz kādu diagnozi, jāapzīmē ar atsevišķiem citu klasifikācijas nodaļu kodiem. Šīs nodaļas kodi ietver mazāk raksturīgus stāvokļus un simptomus, kas ar vienādu varbūtību norāda uz divām vai vairākām ķermeņa sistēmām. Praktiski visus kodus šajā nodaļā var apzīmēt kā "citādi neprecizētus", "nezināmas izcelsmes" un "pārejošus". Lai noteiktu, kuri simptomi un pazīmes ievietoti šeit un kuri citās nodaļās, jālieto Alfabētiskais rādītājs. Atlikušie apakškodi, apzīmēti ar .8, izmantoti citiem būtiskiem simptomiem, ko nevar ievietot klasifikācijā citur.

Ar kodiem R00-R99 apzīmētie stāvokļi un pazīmes vai simptomi ir:

a) gadījumi, kad precizētu diagnozi nevar noteikt pat pēc rūpīgas izmeklēšanas;

b) pazīmes un simptomi, kuri izpaužas tikai brīžiem un ir pārejoši un kuru cēloņi nav noteikti;

c) provizoriskas diagnozes pacientiem, kuri nav ieradušies tālākai izmeklēšanai un ārstēšanai;

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • anomāla atrade antenālā grūtnieces izmeklēšanā (O28.-)
 • noteikti perinatālā perioda stāvokļi (P00-P96)
Ar izziņas spējām, uztveri, emocionālo stāvokli un uzvedību saistīti simptomi un pazīmes (R40-R46)

Nav jāiekļauj:

 • simptomi un pazīmes, kas ir psihisku traucējumu tipiska sastāvdaļa (F00-F99)
R40 Somnolence, stupors un koma

Nav jāiekļauj:

 • diabētiska koma (E10-E14 ar kopēju ceturto zīmi .0)
 • aknu koma (K72.-)
 • hipoglikēmiska (nediabētiska) koma (E15)
 • jaundzimušo koma (P91.5)
 • urēmiska koma (N19)
R40.0 Somnolence

Miegainība

R40.1 Stupors

Semicoma

Pusnemaņas stāvoklis

Nav jāiekļauj:

 • katatons stupors (F20.2)
 • depresīvs stupors (F31-F33)
 • disociatīvs stupors (F44.2)
 • maniakāls stupors (F30.2)
R40.2 Neprecizēta koma

Bezsamaņa BCN

R41 Citi ar izziņas spējām un apziņu saistīti simptomi un pazīmes

Nav jāiekļauj:

 • disociatīvi [konversijas] traucējumi (F44.-)
R41.0 Neprecizēta dezorientācija

Apjukums BCN

Nav jāiekļauj:

 • psihogēna dezorientācija (F44.8)
R41.1 Anterogrāda amnēzija
R41.2 Retrogrāda amnēzija
R41.3 Cita veida amnēzija

Amnēzija BCN

Nav jāiekļauj:

 • amnestisks sindroms psihoaktīvas vielas lietošanas dēļ (F10-F19 ar kopēju ceturto zīmi .6)
 • organisks amnestisks sindroms (F04)
 • pārejoša globāla amnēzija (G45.4)
R41.8 Citi un neprecizēti ar izziņas spējām un apziņu saistīti simptomi un pazīmes
R42 Reibonis

Reibonis BCN

Nav jāiekļauj:

 • reiboņa sindromi (H81.-)
R43 Ožas un garšas traucējumi
R43.0 Anosmija
R43.1 Parosmija
R43.2 Parageizija
R43.8 Citi un neprecizēti garšas un ožas traucējumi

Jaukti garšas un ožas traucējumi

R44 Citi ar maņām un uztveri saistīti simptomi un pazīmes

Nav jāiekļauj:

 • ādas jūtības traucējumi (R20.-)
R44.0 Dzirdes halucinācijas
R44.1 Redzes halucinācijas
R44.2 Citas halucinācijas
R44.3 Neprecizētas halucinācijas
R44.8 Citi un neprecizēti ar maņām un uztveri saistīti simptomi un pazīmes
R45 Ar emocionālo stāvokli saistīti simptomi un pazīmes
R45.0 Nervozitāte

Nervu saspringums

R45.1 Nemiers un satraukums
R45.2 Nelaimes sajūta

Raizes BCN

R45.3 Nomāktība un apātija
R45.4 Pastiprināta uzbudināmība un dusmīgums
R45.5 Naidīgums
R45.6 Fiziska vardarbība
R45.7 Neprecizēts emocionāla šoka un stresa stāvoklis
R45.8 Citi emocionālā stāvokļa simptomi un pazīmes

Suicidālas (pašnāvnieciskas) idejas vai tieksmes

Nav jāiekļauj:

 • simptomi un pazīmes, kas ir psihisku traucējumu sastāvdaļa (F00-F99)
R46 Ar uzvedību un izskatu saistīti simptomi un pazīmes
R46.0 Ļoti zems personīgās higiēnas līmenis
R46.1 Ekscentrisks izskats
R46.2 Dīvaina un neizprotama uzvedība
R46.3 Pārmērīga aktivitāte
R46.4 Pasīvums un neatsaucība

Nav jāiekļauj:

R46.5 Aizdomīgums un uzsvērta izvairīšanās
R46.6 Pārmērīgas rūpes un pārņemtība stresa situāciju dēļ
R46.7 Runīgums un apkārtējo apstākļu sagrozīšana kontakta veidošanas dēļ
R46.8 Citi uzvedības un izskata simptomi un pazīmes

Jāiekļauj:

 • pret sevi vērsta nolaidība BCN

Nav jāiekļauj:

 • nepietiekama pārtikas un ūdens uzņemšana pret sevi vērstas nolaidības dēļ (R63.6)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional